1970 til 1985


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015 2016 til nu


1970
Borum-Lyngby Kommune nedlægges 1. april. Sognerådet afgår. Området bliver ved kommunalvalget ikke repræsenteret i Århus Byråd.

1970
Den nye lov om by- og landzoner træder i kraft. Borum-Lyngby henlægges i ét og alt til landzone. Dette har haft fundamental betydning for at beskytte området mod kraftig byvækst. Til sammenligning: Tidligere landsbyer som Sabro, Beder eller Skødstrup ligger i samme afstand fra Århus, men blev byzone.

1971
Købmand Juel Kjær lukker sin forretning på Borum Byvej 16. Det sker året efter, at landets første Bilka-butik åbner i Tilst. Sammenhængen er ret klar.

1972
Så er det Borums tur til nye tider. Helt nye tider. Det første kollektiv på egnen flytter ind i den gamle købmandsgård, Byvej 16. Siden følger yderligere ét kollektiv i Borum og ét i Lyngby. Læs mere her.

1973
Lyngby Kirkes spir kommer på plads igen efter en omfattende restaurering.

1975-77
To omfartsveje føres uden om Borum. Det er den største offentlige investering i området i årtier. Møllevejen maltrakteres. Ny Stillingvej og Borumvej åbner samtidig.

1976
Lyngby Kirke åbner igen efter en meget omfattende restaurering ude og inde. Ombygningen har stået på i tre år.

1977
Borum Borgerforening bliver dannet. Det sker i maj efter en række meget velbesøgte møder. Her drøfter man blandt andet, om det er bedre blot at vælge et råd, så der ikke skal bruges kræfter på administration af medlemskab. Ved afstemning vinder dog forslaget om en egentlig forening, men vedtægterne lægger fra starten op til at danne udvalg for at løse bestemte opgaver.

1977-78
Borum Vandværk nedlægges. Medlemmerne får et godt tilbud om at indtræde i Århus Kommunale Værker, der samtidig fornyer det dårlige ledningsnet.

1978
Der holdes 17. november et møde om at finde de lokale rødder i Borum Forsamlingshus. Avisomtalen udløser en henvendelse fra en kvinde i Uggelhuse, der er i besiddelse af mange dokumenter om Borum. Bagefter fortsætter enkelte med at indsamle materiale, de mødes i forsamlingshuset, og efter få måneder tager det hele form af et arkivudvalg i regi af Borum Borgerforening. Lokalhistorisk Arkiv grundlægges så småt.

1978
Århus Sporveje begynder kørsel med lokale ruter i området. Skolebuskørslen integreres heri. Ruterne indskrænkes snart igen og nedlægges helt i 2004.

1978
Borum Borgerforening udgiver den første lokale vejviser. I flere år frem indeholder den også en kombineret køreplan for den kollektive trafiks mange ruter i området.

1978
Mundelstrup Station og Brabrand Station betjenes for sidste gang af persontog. Befolkningen i Borum-Lyngby er dog forlængst gået over til at bruge biler og busser.

1979
Borum Borgerforening gennemfører en studiekreds om byudvikling og landsbymiljø efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, som 75% af alle voksne besvarer. Den viser entydigt, at borgerne ønsker en afdæmpet vækst på et par huse om året i Borum. Borgerforeningen sender 28. november en grundig redegørelse for dette ønske til stadsarkitekten i kommunen.

1980-85
Pengemænd udpeger området ved Sabro og Borum som placering af en kommende flyve-plads/lufthavn for Århus-området. Mange års lokal modstandskamp indledes.

1981
Den første el-producerende vindmølle, en 55 kw Nordtank-mølle, sættes op på Borum Eshøj. Der følger senere to på højen og tre ved Langelinie/Borumvej. Det sker inden for fem år, og i en periode på knapt 20 år er Borum selvforsynende med strøm.

1982
Arkivudvalget får – med besvær – tilladelse af Borum Forsamlingshus’ bestyrelse til at opsætte et aflåst arkivskab i huset. Eller vist snarere tilgivelse for at have gjort det alligevel.

1982 ca
En af landets sidste omkringkørende mælkemænd, Tage Nielsen, og hans medhjælper, Ib Jensen, indstiller forretningen.

1985
Arkivudvalget i borgerforeningen begynder systematisk registrering af sine beholdninger. Tager samtidig så småt navnet Lokalhistorisk Arkiv for Borum Sogn.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu