1985 til 1998


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu


1985
Arkivudvalget i borgerforeningen begynder systematisk registrering af sine beholdninger. Tager samtidig navnet Lokalhistorisk Arkiv for Borum Sogn.

1986
Den første lokalhistoriske kalender udkommer. Den dækker året 1987. Allan Frandsen er initiativtager. Mange er skeptiske. Men den bliver revet væk, og der er desuden finansiering gennem reklamer. Dette fortsætter igennem flere år og lægger grunden til en hel lille formue i borgerforeningen.

1987
Borum By kloakeres. Det udløser store regninger til beboerne, og da det samtidig er krisetid, mens den såkaldte kartoffelkur har reduceret manges økonomiske råderum, følger en del salg og tvangsauktioner. Flere huse står i de følgende år tomme i lang tid.

1987-88
Ellen Jakobsen lukker den sidste købmandsbutik i Borum, nemlig på Langelinie 52. Kort efter lukker forretningen Det gamle Bageri, der i nogle få år har eksisteret på Byvej 14.

1988
Gammeldags baller arrangeres i Borum Forsamlingshus i regi af en til lejligheden oprettet forening, Borum Gammeldans Forening. Det bliver i starten et stort tilløbsstykke. Aktiviteten ophører efter syv år.

1988
Amatørarkæologer tager sammen med professionelle fat på udgravninger af overpløjede gravhøje ved Borum Eshøj. Moesgård Museum leder arbejdet, der strækker sig over flere år og også kommer til at omfatte rekonstruktion af et par af højene.

1988
To søstre fra Borum åbner firmaet Århus Charter, der bliver en stor succes. Ulla Stæt Andersen og Jette Rantala, opvokset i Borum Forsamlingshus, sælger først deres livsværk i 2014. Se mere (eksternt link).

1989
Århus Byråd vedtager en bevarende lokalplan for Borum By. Den har nummer 335 og er stadig gældende, men er dog overtrådt i flere tilfælde.

1990
Brabrand Boligforening opfører seks almennyttige boliger i Borum tænkt som ældrevenlige boliger for lokale. Kun tre personer fra Borum flytter ind. Efter deres død er der ikke lokale pensionister, som har ønsket at bo i rækkehusene på Borumtoften.

1991
Lokalhistorisk Arkiv udvider sit virkefelt, så det nu dækker hele den tidligere Borum-Lyngby Kommune. Udvidelsen sker i forståelse med arkivregion vest i biblioteksvæsenet, der samme år kan glæde sig over, at der oprettes et arkiv for Hasle, hvormed de sidste huller på kortet over Århus Kommune lukkes.

1991
En storstilet, lokal kunstudstilling åbner i Borum Forsamlingshus. Rådkvinde Lone Hindø foretager 5. oktober den officielle åbning Af “Kunstnernes Efterårsudstilling” ved “ferniseringen” – nyt ord i Borum. 14 lokale kunstnere og kunsthåndværkere præsenterer sig – enkelte med arbejdende stande. Hovedkræfterne for Borum Borgerforening var Kirsten Hansen, Bysvinget 14, og Stig Andersen, Langelinie 69.

1992
Vini Madsen tiltræder som sognepræst og afløser Jørgen Glenthøj. Hun bliver dermed den første kvindelige præst i Borum-Lyngby.

1992
Nu hedder det Lokalhistorisk Kalender for Borum og Lyngby. Salget øges til omkring 400 eksemplarer.

1993
Borum Eshøj-spillet trækker tusinder til Borum Eshøj og mobiliserer mange i lokalområdet. Første stykke hedder Boreas og har lokale Niels Hansen som hovedperson. Andet stykke, Solvognen, opføres i 1997 og udløser et stort underskud. Tredje stykke er skrevet, men aldrig opført.

1993
Dronning Margrethe åbner den første motorvej gennem vores område, E45. To rastepladser er opkaldt efter lokaliteter i Lyngby Sogn, nemlig Blankhøj og Pedersminde. Åbningen sker ved en højtidelighed i Mundelstrup. Motorvejen får store dele af Lyngby Sogn til at skifte karakter, idet stilhed afløses af vedvarende støj.

1993-95
Foreningen Eshøjspillet opfører i samarbejde med Moesgård Museum en rekonstruktion af et bronzealderhus som start på en oldtidspark ved Borum Eshøj.

1994
Borum-Lyngby Fællesråd dannes som en samarbejds- og paraplyorganisation af alle foreninger og råd i lokalområdet. Sabro-Fårup Fællesråd dannes få dage senere og må acceptere, at det ikke som først planlagt repræsenterer Borum-Lyngby i forhold til kommunen.

1995
Lokalhistorisk Arkiv arrangerer festligholdelse af 50-året for Danmarks befrielse. Meget stort fremmøde. Der deltager blandt andet medlemmer og efterkommere af den lokale modstandsbevægelse.

1995
Borum Amatørteater, et udvalg under borgerforeningen, sætter ny kunstnerisk standard med en opsætning af Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter. Marie Bach Hansen, 10 år, debuterer i hoved-rollen.

1996
1996 Borum Sparekasse nedlægges, og aktiverne afhændes til Unibank (nu Nordea). Borumfonden oprettes til forvaltning af den optjente kapital.

1996
Brabrand Boligforening bygger fire almennyttige boliger ved siden af Lyngby Kirke. Som i Borum i 1990 er de tænkt som ældrevenlige boliger for lokale.

1996
Lokalhistorisk Arkiv får en støtteforening, der afløser den hidtidige forankring i Borum Borgerforening.

1996
Verdens Største Internationale Minifestival holdes en sommerdag i park og lade på Lyngbygård arrangeret af ”Lyngby Blomsterplukkerforening” ved nu afdøde Jørgen Skaarup og Bryan Rasmussen. Festivalen viser sig levedygtig og fortsætter i 10 år.

1996-7
Borum vælger fjernvarme. Tilstrækkeligt mange går med på et tilbud fra Århus Kommunale Værker (nu Kredsløb) og tilslutter sig. Der anlægges en fjernvarmeledning fra Mundelstrup til en ny fordelerstation over for Langelinie 81, og en mængde oliefyr m.m. kan slukkes i de små hjem.

1997
Første fælles vejviser for Borum-Lyngby udgives.

1997
Århus Kommunes Biblioteker åbner bogbus-service i Borum. Stoppestedet ved købmandsgården bliver hurtigt det største udlånssted i hele kommunen. Lyngby kommer med fra 1999. Bogbusserne nedlægges efter kamp mod byrådet i 2004.

1997
Århus Byråd beslutter at sælge Lyngby Gamle Skole. Den kommunale kunstnerbolig opgives. Ungdomsklubben er lukket p.g.a. mangel på unge i nogle år. Det lokale samlingssted er i overhængende fare. Folkekirken går ind som køber.

1997
På Borum Eshøj opføres friluftsspil nummer to, Solvognen. Det giver et bragende underskud, og foreningen bag må bruge alle kræfter på at skaffe dækning til kreditorerne. Se også 1993.

1998
Efter en større restaurering og modernisering åbner den gamle skole i Lyngby som Borum-Lyngby Sognegård.

1998
Lokalhistorisk Arkiv siger farvel til placeringen i et par skabe i Borum Forsamlingshus og flytter ind i egne lokaler i den nye sognegård.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu