1947 til 1970


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu


1947
Hammelbanen køber en 26 pladsers engelsk-fremstillet Austin-rutebil og sætter den ind på en rute Silkeborg-Sorring-Borum-Århus.

1948
Borum får et andelsfrysehus. Det åbner på en plads lige syd for mejeriet Borumlund. Fælles frysehuse får dog en kort levetid. I Borum lukker det allerede i 1965.

1949
“Sladderbogen” bliver en bestseller. Bogen, der udgives af Dansk Kulturhistorisk Forlag, fortæller sogn for sogn omhyggeligt om alle gårde og husmandssteder. I bogen med den officielle titel Aarhus Amt står alle detaljer om, hvem beboerne i de enkelte ejendomme er, og hvor mange (røde) køer de har i staldene.

1955
Andelsmejeriet Borumlund lukker efter 58 års drift. Bygningen bliver autoværksted.

1953-57
Børnetallet sprænger rammerne for skolerne i Borum. Skolekommissionen er i kontakt med Lading Kommune om et samarbejde, men da det ikke kan blive til noget, arbejder man videre med en ny Borum Skole på Th. Staacks mark, Langelinie 62. Lyngby Skole skal så fungere som forskole for de mindste børn. Arkitekt Svend Pilgård tegner en ny skole, der dog aldrig bliver udført.

1959
Skolekommissionen for Borum-Lyngby mødes med kolleger fra Lading og Sabro-Fårup Kommuner og drøfter en såkaldt amtsskoleplan. Man dropper planerne om skoleudvidelsen i Borum og enes om en fællesskole ved Sabro Korsvej.

1964
Centralskolen ved Sabro Korsvej åbner, og de tre skoler i Borum-Lyngby nedlægges. De to bygninger i Borum sælges. Bygningen i Lyngby bevares på kommunale hænder. Tidligere har der været en tanke om at lægge den fælles skole for tre kommuner (Lading, Sabro-Fårup og Borum-Lyngby) i Mundelstrup. Placeringen ved Sabro Korsvej (som dengang ikke var bygget sammen med Sabro) vinder dog.

1964
Efter visse kontroverser bliver der skolebuskørsel fra Lyngby over Borum til Sabro fra første dag med den nye skole. Bussen køres af den lokale vognmand Georg Rahbek, Borum, der samtidig køber den gamle skole, Bysvinget 18.

1964
Jørgen Glenthøj (1922-96) indsættes som sognepræst. Han fortsætter lige til 1992. Undervejs tager han en licentiatgrad i teologi med afhandlingen “Dokumentation zur Bonhoeffer-Forschung 1928-45”.

1966
Egnsplanen for Århus-området fastlægger, at Borum-Lyngby ikke skal være udbygningsområde for den kraftige byvækst, der nu er i gang og kan forudses i og omkring Århus, men fortsat skal være landzone. Dette får afgørende betydning, og bestemmelsen er videreført praktisk taget uændret i senere region- og kommuneplaner.

1967
Købmand Harry Lauge Johannesen åbner en moderne butik med selvbetjening, et supermarked, i en bygning, som han selv har fået opført på Langelinie 52. Den gamle købmandsbutik på Langelinie 50 lukkes.

1968
Telefoncentralen i Borum nedlægges 18. december. Ved lukningen har den 88 abonnenter. Centralbestyrer Grethe Udengaard mister arbejdet, men bliver efter nogen tid ansat som Borum-Lyngby Kommunes første hjemmehjælper. Der fortsætter med at være en offentlig mønttelefon i entreen til Grethe Udengaards hjem i den gamle central, Borum Byvej 3, i cirka 20 år.

1968-69
Debatten raser om, hvorvidt Borum-Lyngby skal søge sammenlægning med et område omkring Hammel eller med Århus. Der er sådan set størst stemning for det første, men man forudser, at Lyngby ikke får lov til det på grund af sin beliggenhed. For at bevare den gamle kommune samlet vælger sognerådet derefter at orientere sig mod Århus.

1969
I Borum Forsamlingshus installeres der centralvarme med et moderne oliefyr. Der er knapt råd, men bestyrelsesmedlem Hans Pallesen går fra dør til dør i sognet og beder om bidrag. Indsamlingen indbringer 3.310 kroner, hvorefter bestyrelsen vover at sætte arbejdet i gang.

1970
Borum-Lyngby Kommune nedlægges 1. april. Sognerådet afgår. Området bliver ved kommunalvalget ikke repræsenteret i Århus Byråd.

1970
Den nye lov om by- og landzoner træder i kraft. Borum-Lyngby henlægges i ét og alt til landzone. Dette har haft fundamental betydning for at beskytte området mod kraftig byvækst. Til sammenligning: Tidligere landsbyer som Sabro, Beder eller Skødstrup ligger i samme afstand fra Århus, men blev byzone.

KLIK på årstalsgrupperne her på siden og følg lokalhistorien i Borum-Lyngby op igennem tiden.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu