Borum Bys bankende hjerte

Borum Byvej med bl.a. torvet, købmandsgården, benzintanken, bageren og Bækgården.

Borum Byvej med bl.a. torvet, købmandsgården, benzintanken, bageren og Bækgården. Klik for større foto.

Borums historiske centrum befinder sig lige her.

I Borum Kro, Borum Byvej 16, mødtes de lokale gennem århundreder med hinanden og med dem, som var på rejse. Så her var der altid nyheder og sladder at hente.

Landevejen mellem Skanderborg og Randers gik på den ene led. På den anden led gik landevejen mellem Århus og Viborg indtil midten af 1800-tallet også gennem Borum (Langelinie-Bysvinget-Eshøjvej).

Kroen blev til købmandsgård, og da det gik bedst i 1950erne, byggede købmand Juel Kjær den nuværende knast på facaden over for forsamlingshuset og satte en ordentligt stor butiksrude i efter datidens sædvane.

Men bortset fra denne tilbygning, som heldigvis siden er modereret noget, ligner meget virkelig sig selv, når man sammenligner nutiden med dette foto, som vi daterer til slutningen af 1940’erne.

Til venstre skimtes et lille, pænt anlæg, der lå som en trekant omkring mindestenen og med kørevej på alle tre sider. Så kommer købmandsgården med en benzintank med Esso. Længere nede ad vejen holder bager Møllers bil foran bageriet med kringle-symbolet, og så følger en længe af Bækgården – nu nyopført i samme profil til Lasse Pedersen, Borum Auto.

Købmanden lukkede i 1971, og så kom der kollektiv i købmandsgården som sidste nye skrig i datidens samfundsudvikling. I dag privat beboelse med tre husstande.

Sommerfest i købmandsgården

Borum Byvej 16

Borum Byvej 16

Sommerfesterne i Borum begyndte i 1970’erne. Det var kollektivet i købmandsgården, Borum Byvej 16, der inviterede, men hurtigt kom den nystiftede borgerforening ind som arrangør.

Forsamlingshusets lange bordplader blev sat op under åben himmel i den hyggelige gård, og her hyggede man sig så i sommervarmen. Her sidder noget af den hårde kerne, efter at mørket er faldet på.

Forrest fra venstre Aase Lassen, Peder Nielsen, Ejgil Nicolajsen og Aksel Nielsen. Bagest f.v. Lisbeth Fabricius Jensen, Inge Olsen, Tonny Olsen, Tove Nielsen, Eva Nicolajsen og Vagn Jørgensen. Tidspunktet er mellem 1975 og 1980.

Sommerfesterne flyttede siden til boldbanen på Langelinie 62, hvor de voksede til nogle af byens allerstørste arrangementer. Siden flyttede de tilbage til området ved købmandsgården, men sygnede hen og blev til en ren børneaktivitet.

Biler og legende børn

1999-20-1-A-Borum-Byvej-genSådan så der ud midt i Borum for 70-80 år siden. Mest bemærkelsesværdigt er måske i virkeligheden, hvor meget der ikke har ændret sig trods de mange år, der er gået. Dog kan vi vist hurtigt slå fast, at trafikken har ændret karakter, og at børnene roligt kunne lege ude midt på vejen. Og så var Borum Byvej endda landevej dengang. Vejen mellem Skanderborg og Randers gik igennem byen.
Vi ved ikke så meget om baggrunden for billedet, der har tilhørt Søren Kristiansen, Borum Landevej 16. Men vi kan nogenlunde tidsfæste det, nemlig ud fra Bækgårdens bygninger (Borum Byvej 12) og ved at forsamlingshuset ikke er bygget endnu. Det giver et tidsrum fra ca. 1920 til 1928.
Det passer vist også meget godt med de statelige bilmodeller, der holder parkeret foran købmandsgården (Borum Byvej 16).

Borum Byvej

Borum Byvej set fra syd

Byvej, som vejen hed i sognekommunens tid, udgjorde indtil 1933 en del af landevejen mellem Randers og Skanderborg. Byens gamle centrum ligger her midt på Borum Byvej med kro indtil 1911, købmandsgård med mølleri indtil 1971, mindestenen for Genforeningen i 1920 og fra 1928 forsamlingshus.
Borum-Lyngby Sogneråd overvejede i tresserne navnet Kirkevej, men valgte at bruge dette navn i Lyngby og her give det officielle navn Byvej. Efter kommunesammenlægningen med Århus i 1970 blev det et princip, at samme vejnavn kun måtte findes ét sted i storkommunen. Derfor blev navnet ændret til Borum Byvej.
Endnu tidligere betegnede sognerådet den i 1880 simpelthen som Vestergade.