Borum Byvej

Borum Byvej set fra syd

Byvej, som vejen hed i sognekommunens tid, udgjorde indtil 1933 en del af landevejen mellem Randers og Skanderborg. Byens gamle centrum ligger her midt på Borum Byvej med kro indtil 1911, købmandsgård med mølleri indtil 1971, mindestenen for Genforeningen i 1920 og fra 1928 forsamlingshus.
Borum-Lyngby Sogneråd overvejede i tresserne navnet Kirkevej, men valgte at bruge dette navn i Lyngby og her give det officielle navn Byvej. Efter kommunesammenlægningen med Århus i 1970 blev det et princip, at samme vejnavn kun måtte findes ét sted i storkommunen. Derfor blev navnet ændret til Borum Byvej.
Endnu tidligere betegnede sognerådet den i 1880 simpelthen som Vestergade.