Udvalgte historier fra arkivet

Herfra blev kommunen drevet

Herfra blev kommunen drevet

Her er vi hjemme hos den sidste formand for sognerådet i Borum-Lyngby Kommune. Gårdejer Niels Kjeldsen Jensen, Baskærgård (Skivholmevej 29), var kendt af alle som en retskaffen og forstående mand, og foruden det politiske hverv - der nu ikke var så politisk endda - havde han adskillige vigtige till[...]
Detaljerne røber forskellen

Detaljerne røber forskellen

Enhver lokal kan se, at dette er et billede af den midterste del af Borum. Men flere detaljer fortæller, at billedet faktisk er 40 år gammelt. Det blev taget af Geografisk Institut ved Aarhus Universitet, da forskere og studerende i 1974-76 lavede en større beskrivelse af landsbymiljø i Århus Kommun[...]

Besøg arkivet

Besøg arkivet

Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne har normalt åbningstid i sognegården, Lyngbygårdsvej 41, den sidste tirsdag i hver måned kl. 19.30-22. Juli undtaget. Vi hjælper gerne med at svare på spørgsmål og finde arkivalier frem. Der er adgang til det meste - men ikke alt. Tænker du på at [...]
Bliv medlem for 30 kroner

Bliv medlem for 30 kroner

Lokalhistorisk Arkiv er taknemmelig for alle bidrag i form af f.eks. billeder, dokumenter, protokoller eller dagbøger. Vi har også en støtteforening, som du kan blive medlem af for bare 30 kroner. Der er tre muligheder for at melde sig ind eller forny et allerede eksisterende medlemskab: Brug ger[...]