Lyngholm

Lyngholm var navnet på et af de første husmandssteder på Borum Feldhede, nu Stillingvej 216.

I folketællingen i 1901 betegnes det som et boelsted. Det betyder omtrent det samme som husmandssted.

Et net lille sted på heden

Sigenholm, Stillingvej 204.

Sigenholm, Stillingvej 204.

Vi befinder os i den allernordligste del af vores område, lige før skellet til Sabro, der udgøres af Storkesig Bæk.

Her på Borum Feldhede blev ejendommen Sigenholm, Stillingvej 204, opført omkring 1847. Det skete på den hedelod, som ved udskiftningen 50 år tidligere var tildelt gården på Bysvinget 1.

I arkivet har vi billeder af Sigenholm i tre ret forskellige skikkelser. Her er vi efter 1925, hvor ejendommen blev bygget noget ud, men før næste ombygning, der skete i 1950. I stalden er der nu blevet plads til syv kreaturer og tre bokse med svin. I en ende af stuehuset var der plads til to heste. Det hele var stråtækt.

Husmand Holger Jensen måtte supplere indkomsten ved arbejde i tørvemosen og kørte senere mælketur for Lading Mejeri. I 1949-50 satsede han på udvidelse, købte mere jord og udvidede bygningerne.

Hans søn, Viggo Jensen, der har ejendommen i dag, har dog for mange år siden bortforpagtet jorden. Tiden med små husmænd på heden er forlængst forbi.