Borum Bækgård

Borum Bækgård er navnet på en af de oprindelige, større gårde i Borum By. Indtil 1945 lå den som en firelænget gård på adressen Borum Byvej 10/ Langelinie 33, hvor der nu kun er stuehuset tilbage i noget ombygget og opdelt stand.

Derefter skiftede navnet til gården på Borum Byvej 12, og senere igen blev næsten al jord købt fra. På Borum Byvej 12 drives nu Borum Auto.

Borum Højgård

Borum Højgård er navnet på den flotte gård beliggende på Borum Byvej 18 ved hjørnet af Bysvinget. Den ligger ganske rigtigt også højt og er tvillingegård med Storkesiggård, idet den ene længe oprindelig har været fælles.

I mange år blev navnet ikke benyttet. Til gengæld nåede en mand, der kun ejede den i en kort periode i 1915-16, at tage navnet Søren Højgaard. Før da hed han Nielsen.

Én Højgaard i Borum måtte være nok, mente gårdejer Erik Rasmussen derefter. “Søren tog navnet med, da han rejste”.

Borum Højgård er (2015) et af de flotteste eksempler på egnens karakteristiske bindingsværk med opstreget murstensmønster i tavlene.

1 2 3 6