Sankthansaften 2003

Flammerne slår lodret i vejret.

Flammerne slår lodret i vejret.

Bål, fællessang og pølser santkhansaften er en gammel tradition i Borum ligesom nok i de fleste andre landsbyer.

I nogle år havde traditionen dog været privatiseret, indtil Borum Borgerforening opstod i 1977 og efter få år begyndte med fælles bål for alle sognets indbyggere.

Stedet er skiftet lidt – både Borum Landevej og Borumtoften har været forsøgt – men i de fleste af årene blev bålet tændt på toften bag Borum Mølle. Den er som en stor lysning i skoven, så der er læ.

Men langt fra altid ly for regnen. Som bekendt regner det jo tit sankthansaften i Danmark.

Således også i 2003, hvor disse billeder blev taget.

I de senere år har sankthansbålet været holdt i Kringlen ved Lyngbygård Å.

Snobrød over en rende med gløder.

Snobrød over en rende med gløder.

Idyllisk mølle malet i 1800-tallet

img_3077Intet motiv i vores lokalområde har gennem tiden været mere yndet for fotografer og kunstmalere end Borum Vandmølle. Og det forstår man jo godt.

Blandt arkivets mange malerier fra området har vi her valgt det ældste. Maleren hed A. Høtoft, og vi aner intet om ham. Men vi kan se, at han nok sad ved staffeliet allerede før 1866. Det år blev den nuværende gulstensbygning ud til vejen nemlig opført, efter at de store driftsbygninger til venstre på billedet brændte.

Stuehuset til højre spejler sig noimg_3080k så kønt i den højtliggende dam. Den udgjorde kraft-reserven til mølleriet, men det var også her, at der i mange år lå en robåd, som unge, smukke mennesker kunne få lov til at låne. Så kunne de sejle en romantisk tur rundt om en lille ø, mens et svanepar holdt skarpt øje med dem. Borum Mølle er ældgammel. På skrift nævnes den allerede i 1427.

Det nuværende stuehus er ret nyt og blev opført efter en brand.

Sikke et rod på Møllevejen

1988-13-3-borum-moellevej-7-0001I dag er Borum Møllevej nærmest mondæn, og Kirsten Kampps hus, Borum Møllevej 7, er i hvert fald både stort og flot.

Men sikke en forskel. Her er vi på nøjagtig samme plads i sommeren 1970. En journalist ved Århus (Aarhuus) Stiftstidende er ifølge den korte tekst meget forarget.

Og vist var det da også en værre rodebutik, produkthandler John Knudsen drev ved sit fødehjem – både ud til Møllevejen, der dengang var landevej, og hele vejen op ad skrænten bagved.

Det lille og simple hus blev påbegyndt af Johns forældre i 1945. Dengang var der ubebygget i hele slugten mellem Borum Mølle og byen. Kun ejendommen Mølvang, der nu hedder nummer 27, og Møllegård, nu Skivholmevej 19, havde indkørsel fra den øverste del af Møllevejen.

Anders og Karla Knudsen boede fra starten uendeligt primitivt i en slags kælder bygget ind i skrænten. Først over nogle år blev det til et lille, gult hus – et af mange enkle huse, der i de følgende par årtier skød op langs Møllevejen.

I 1970’erne blev slugten med Møllevejen maltrakteret af hele to nye vejdæmninger  for byens nye omfartsveje (Stillingvej og Borumvej). Det tog noget af idyllen.

Men efterhånden blev der ryddet op i rod og rotter.