1998 til 2015


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015 2016 til nu


1998
Efter en større restaurering og modernisering åbner den gamle skole i Lyngby som Borum-Lyngby Sognegård.

1998
Lokalhistorisk Arkiv siger farvel til placeringen i et par skabe i Borum Forsamlingshus og flytter ind i egne lokaler i den nye sognegård.

1998
En spillefilm optages i Borum, og adskillige børn og voksne medvirker. Filmen med en længde på næsten en time er en munter krimi om tre fæle røvere, der pludselig dukker op i Borum. Børnene afslører dem, mens de voksne ikke fatter, hvad der foregår. Titel: Bisser og brunkål. Idémænd: Niels Lempert og Jan Nielsen.
1999
Dronning Margrethe besøger Borum Eshøj og får en rundvisning og beskrivelse af det magiske sted og de arkæologiske undersøgelser af museumsinspektør Niels H. Andersen.

2000
Årtusindskiftet markeres. Mens nogle gruer for, om computerne kan finde ud af, at årstallene nu begynder med et 2-tal, bager Helle Sørensen og Irma Munk Nielsen lige 350 stykker kransekage. Borum Borgerforening og Borumfonden inviterer alle i Borum til at møde op i forsamlingshuset til kransekage og et glas champagne.

2002
Borum-Lyngby-koret begynder under ledelse af en lokal musiker, Søren Krogh.

2002
Borum Forsamlingshus gennemgår den vigtigste af en lang række ombygninger. Frivillige fylder en gammel viktualiekælder op, vælter en mur mellem en lille stue og et ret uhumsk køkken. De opbygger derefter et nyt, moderne køkken til erstatning for det gamle, som myndighederne forlængst havde forbudt brugen af.

2002
I 137 dage sidder aktivister fra “Jyder mod Overflødige Motorveje” på en platform i en gruppe træer ved Snåstrup mølle syd for Lyngbygård. De prøver at forhindre anlægget af Silkeborg-motorvejen. Træerne stod i øvrigt på præcis samme skrænt, hvor ingeniørkaptajn Enrico Mylius Dalgas i 1861 stødte på arkæologiske fund, da hans vejarbejdere gravede grus til den første Silkeborgvej.

2003
Lyngby Kirkes spir bliver hejset ned på jorden til en omfattende restaurering.

2004
Månedlig fællesspisning begynder i Borum Forsamlingshus under navnet Borum Sammenspisning. Den nye aktivitet er blevet gjort mulig efter en større ombygning og lovliggørelse af køkkenet, i hvilket det i et par årtier ikke havde været tilladt at lave mad.

2004
Motorvejen Brabrand-Låsby åbner gennem den sydlige del af Lyngby Sogn.

2006
Skov- og Naturstyrelsen udgraver en sø mellem Lyngby, Lyngby Østergård og Søgården. Det sker som led i etableringen af True Skov, der har stået på i en del år. Skoven strækker sig allerede på dette tidspunkt et stykke ind i Lyngby Sogn.

2006
Århus Byråd godkender golfbane mellem Lyngby og Lyngbygård.  Blandt vilkårene i lokalplanen er, at der er offentlig adgang til en sti hele vejen rundt om golf-etablissementet. Golfbanen anlægges i 2007.

2006
Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside åbner så småt.

2007
Århus Byråd godkender transportcenter i den østlige del af Lyngby Sogn og dele af Brabrand og Årslev. Efter et år med arkæologiske undersøgelser og andre forarbejder går arbejdet i gang. Efter få måneder er hele bebyggelsen på Rosbjergvej fjernet.

2007
Filthuth-koncernen/Fonden Bakkegården køber gården Enghøj, Borum Landevej 6, for at oprette en ungdomsinstitution for 15-18-årige kriminelle drenge. Efter et intensivt arbejde fra et lokalt arbejdsudvalg tilknyttet Borum Borgerforening lykkes det dog at skabe så stort politisk røre i Århus Kommune, at John Filthuth ser skriften på væggen. Han vil ikke kunne få en tilladelse, han tilbagekalder ansøgningen, og handelen går tilbage.

2007
Lyngbygård udlejer 100 hektar mark, plantage og eng på en lang kontrakt til et selskab, der etablerer Lyngbygaard Golfcenter A/S med blandt andet en 18 hullers bane af international klasse. Lokalplanen for det store område fastsætter offentlig adgang ad en sti hele vejen rundt om anlægget. Der tilføjes siden et stort, men veltilpasset klubhus med restaurant.

2008
Gården Enghøj, Borum Landevej 6, se 2007,  bliver nu solgt til privat beboelse, it-virksomheden Skyhost og en larmende helikopter. Skyhost vokser kraftigt.

2008
Fibernettet kommer til Borum-Lyngby. Dermed får området med ét slag hurtigere internet-forbindelser (bredbånd) end de store byer. Galten Elværk (senere Aura) og andre andelsejede el-selskaber vælger at investere i at lægge lyslederkabler i landområder og små byer. Dermed bliver TDC’s gamle kobberkabler pludselig uinteressante. Tv-pakker betaler gildet, hvis tilstrækkeligt mange melder sig til fra begyndelsen – og det gør både Lyngby og Borum.

2009
Borum Forsamlingshus undergår en større renovering over nogle år med 2009 som tyngdepunkt. Tøndehvælvningen fra før ca. 1975 genskabes, men med akustisk dæmpning. Vægge og spær sikres og der forskønnes i salen. Toiletområdet ombygges fra to hæslige til tre nydelige toiletrum. Altsammen i en alder af 80 år.

2009
Lyngbygård flytter sin avlsgård til Bakkegården i Labing og bygger stort maskinhus. Tre år senere opføres et siloanlæg med korntørreri. Bakkegården er reelt nærmeste nabo til herregården, dog med Lyngbygård Å, sognegrænsen og skoven imellem. Poul Jakob Bønløkke, den nuværende godsejer, overtog Bakkegården allerede i 2001, mens hans far, Niels Jørgen Bønløkke, ejede Lyngbygård. I dag er de to og flere andre ejendomme del af samme selskab. Se mere på herregårdens egen hjemmeside.

2009
Borum Menighedsråd opfører et såkaldt kirkehus.

2010
Menighedsrådene i Borum og Lyngby sælger præstegården, altså forpagtergården, Borum Landevej 25, med en del af landbrugsjorden og skoven.

2010-11
Menighedsrådene omdanner natur- og græsningsområdet Kringlen til en park. Der anlægges parkeringsplads, grusstier, græsplæne og flere bygninger.

2010
Ny trussel: Vejdirektoratet bekendtgør, at rute 26 skal udbygges til motorvej syd for den eksisterende motortrafikvej fra 1993. I et uventet skitseforslag kaldet en økonomirapport lægges vejen tæt på Vind Skov og Borum Stormose, over Borum Eshøj og igennem Skivholme Skov. Der bliver holdt store borgermøder og stillet forslag i øst og vest. Enkelte borgere foreslår ligefrem en linjeføring fra omkring Yderup og ind mellem Vind Skov og Borum By. Borum-Lyngby mobiliserer og fremfører argumenter op til vvm-undersøgelse.

2011
Bjarke Syver Holst starter en offentlig Facebook-gruppe for Borum, og den vokser eksplosivt. Den bliver en vigtig kanal for nyheder og debat. Efter nogle år bliver gruppen gjort lukket (privat). Ikke alle ved, at medier og politikere kigger med, så senere bliver det et krav, at man enten skal bo i Borum Sogn eller have gjort det i en længere periode (voksne børn, fraskilte o.s.v.)

2011
“Pressekommissionen” nedsættes i Borum-Lyngby. Den lægger ud med at bygge to presser og købe en kværn. Nu skal der nemlig laves æblemost.

2011
Jensgård, Glamhøjvej 36, Lyngby, slettes fra jordens overflade. Dens område lige øst for E45 indgår ligesom blandt andet hele den gamle Rosbjergvej i det store erhvervsområde med Dansk Supermarked (senere Salling Group) og logistikcentret.

2011
Lidt af resterne af den store Borum Eshøj udgraves yderst systematisk. Flere år senere er resultaterne endnu ikke publiceret.

2012
Vvm-rapport om rute 26 flytter en evt. ny motorvej længere væk fra Borum og motorvejskrydset væk fra Yderup. Borgerforeningens motorvejsudvalg fortsætter arbejdet med at påvirke udformning af tilslutningsanlæg ved Sabro, afbrydelse af Borumvej og linjeføringerne. En gruppe beboere i Mundelstrup (“styregruppen”) viser sig i disse år som en magtfuld modstander.

2013
Takket være en svensk amatørhistoriker, Andreas Karlsson, Falkenberg, får lokalsamfundet kendskab til et mord begået i 1649 på sognepræsten i Borum-Lyngby. Sagen har været glemt, og alle danske dokumenter er bortkommet. Karlsson har dog sensationelt fundet ni dokumentsider fra Viborg i et svensk retsarkiv i Jönköping. Lokalhistorisk Arkiv lader bomben gå af ved et velbesøgt arrangement i forsamlingshuset.

2013
Motorvejskrigen raser. Efter ønske fra Århus Byråd, der er presset af en beboergruppe i Mundelstrup, fremlægger Vejdirektoratet et forslag kaldet Sydlig Variant Kløverblad – tættere på Borum, langs Vind Skov og Borum Stormose og med store nedrivninger og lukning af Borumvej til følge. I sommeren 2013 gennemfører Borum Borgerforenings og Borum-Lyngby Fællesråds motorvejsudvalg en større kampagne mod dette forslag. En underskriftindsamling bliver den største samlede meningstilkendegivelse på egnen i årevis.

2013
Formanden for Borum Menighedsråd, Knud Mathiesen, bliver valgt til Århus Byråd for Dansk Folkeparti.

2013
Borum Fri Festival gennemføres ved Kringlen. Den gentages i 2015 , 2017, 2019 og 2021. Initiativtager er musiker Nikolai Bøgelund, Borum.

2014
Striden om linjeføring for motorvej på Rute 26 bliver afgjort. Et bredt politisk flertal bestående af alle partier minus Enhedslisten lægger sig fast på en linjeføring, nemlig (desværre) den sydligste vest for Stillingvej og (heldigvis) den nordlige øst for Stillingvej. Byggelinjer og opkøb går i gang.

2014
Lokalhistorisk Arkiv får endelig en positiv kontakt med virksomheden Borum Industri A/S, der har sin oprindelse i Borum Smede- og Maskinforretning og kan føres tilbage til før bybranden i 1861. Medlemmer af støtteforeningen besøger virksomheden i Hadbjerg, og vi hjælper dens ejer, Ib Neustrup Simonsen, med historiske data.

2014
Borum Grønt har sin første sæson. Medlemmerne køber økologiske grøntsager ind sammen. Der er udlevering hos Søren Straszek, Bysvinget 5. Desuden går en del i gang med “kolonihaver” til egne grøntsager på et lånt stykke jord hos Gitte og Jan Nielsen, Langelinie 62.

2014
Det nye Moesgård Museum ved Århus åbner. I afdelingen om bronzealderen indtager Borum Eshøj en central placering. De tre kister med velbevarede bronzealdermennesker fra Borum udlånes fra Nationalmuseet og vender for en årrække hjem til Jylland.

2014
Galten Elværk fejrer sit 100 års jubilæum og indgår samme år i en fusion med Østjysk Elforsyning, Brabrand Elværk og Viby Elværk. Nyt navn: Aura.

2015
Der går ild i Borum Forsamlingshus, og en del af huset udbrænder helt. Brandårsagen er ikke endeligt fastslået. I samråd med forsikringsselskabet beslutter bestyrelsen at genopbygge huset. Beboerne må undvære samlingsstedet helt frem til foråret 2016. De fleste aktiviteter flytter til Borum-Lyngby Sognegård i Lyngby, mens andre, blandt andet fællesspisningen, sættes på pause.

2015
Den gamle skole i Lyngby bliver på ny afstemningssted. Det sker ved et folketingsvalg i juni og en folkeafstemning i december. Lokalsamfundet handler nemlig hurtigt, da Borum Forsamlingshus brænder en lørdag aften. Allerede søndag formiddag stiller to chefer for Borgerservice, Århus Kommune, og godkender Borum-Lyngby  Sognegård som midlertidigt valgsted.

2015
Det såkaldte kirkehus i Borum indvier en udvidelse. Samme år er bygherren, menighedsrådsformand og byrådsmedlem Knud Mathiesen, få hundrede stemmer fra at blive valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, der får et rekordvalg.

-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu