1903 til 1928


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu

1903
1903 Den første bil kører igennem Borum. Ejeren, læge Götsche, får ved flere lejligheder afslag af sognerådet på at køre på kommunens veje. Dette er et almindeligt mønster i danske landkommuner, hvor man – forudseende! – vurderer, at biler er farlige for naboer og vejfarende.

1906
Borum-Lyngby Socialdemokratiske Forening stiftes.

1906
Jørgen Jensen (1871-1950)  indsættes som sognepræst i Borum-Lyngby. Han har i fem år indtil da været lærer ved Askov Højskole. Jørgen Jensen bliver med 35 år den næstlængst siddende præst i pastoratet og afgår først som 70-årig i 1941. Han beskrives som folkelig, veltalende, udadvendt, ivrig og – landmand.

1911
Lyngby får ny skole, den nuværende sognegård, Lyngbygårdsvej 41.

1911
Ny avlsgård til præstegården opføres, Borum Landevej 25.

1912
Den nuværende præstebolig opføres, Borum Byvej 4, og den gamle nedrives.

1914
Der kommer elektricitet på egnen, da “Framlev med flere Herreders Elektricitets-Værk” åbner, det senere Galten Elværk, nu en del af Aura. Som et af meget få steder i landet lægger man straks ud med vekselstrøm. Andelsmejeriet Borumlund stiger på nyskabelsen lige med det samme og “får lys indlagt”.

1915
Ikke færre end 1500 mennesker samles til folkemøde på pladsen ved Borum Vandmølle. Tidligere konseilspræsident (statsminister) Klaus Berntsen taler til en begejstret forsamling. Mere her.

1915
Sognerådet modtager meddelelse fra Statsbanerne om, at underføringen i Yderup er åben fra 17. september. Underføringen erstatter en overkørsel ved Lyngbygårdsvej 65, der er det gamle ledvogterhus.

1916
Telefoncentral åbner i Lyngby i den tidligere skole, Lyngbygårdsvej 36.

1919
To gårde brænder i Lyngby. Læs historien her.

1919
Damgården i Lyngby, matr. nr. 5, udflyttes til sin nuværende placering, Glamhøjvej 30. Den lå tidligere ved byens dam, nærmest på hjørnet af nuværende Glamhøjvej og Lyngbygårdsvej.

1920
En mindesten sættes op i Borum 11. juli, kort efter genforeningen med Sønderjylland. Mere her.

1924
Lyngby Sogn finder sin nuværende form, da enklaven Tousgården (senere hovedkontor for Brabrand Boligforening) overgår til Brabrand Sogn.

1928
Borum Forsamlingshus I/S åbner. Huset, der ejes af en stor del af sognets indbyggere, afløser mødelokalet hos bageren, Byvej 14, og Staacks Lokale, Langelinie 62, som mødested.

KLIK på årstalsgrupperne her på siden og følg lokalhistorien i Borum-Lyngby op igennem tiden.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu