2016 til nu

-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015 2016 til nu

2016
Borum Forsamlingshus genindvies efter branden i 2015 med et brag af en fest 1. april.

2016
En af de historiske gamle gårde i Borum By ophører med at eksistere. Den sidste rest, stuehuset, bliver revet ned af “Andersens gård”, Borumtoften 2, oprindelig Langelinie 42. Året efter bliver her bygget et helt nyt hus langs Langelinie.

2017
Facebook er blevet den helt store kommunikationskanal i både Borum og Lyngby. Gruppen “Glade beboere i Lyngby” fra 2012 runder 100 medlemmer og holdes strikt for aktuelle beboere. I Borum, hvor en  gruppe fra 2011 med både aktuelle og tidligere borummer ved årsskiftet skifter navn fra Borum By til… ja, Borum, er der da 330 medlemmer og to år senere over 400. På borgerforeningens generalforsamling i februar tales der om Facebook som måden at kommunikere lokale budskaber på, mens Sognebladet er et supplement ligesom et privat website, der endnu hedder borum-by.dk. It-udviklingen går stærkt. Bare ét til to år før var det omvendt.

2017
Borum-Lyngby Fællesråd og Borum Borgerforening gennemfører en større kampagne for at få en cykelsti mellem Borum og Viborgvej. Arbejdet har sådan set stået på uafbrudt siden 1989, men nu udfører man blandt andet en større undersøgelse af behovet blandt egnens beboere. Resultatet bliver vel modtaget. Kort før kommunalvalget samme år bliver cykelstien nævnt kort i byrådets budgetforlig – dog kun som et projekt, der skal beregnes.

2017
Trabekelværket. Sådan kalder en ny kunstnergruppe i Borum sig. Dette år indbyder den til sin første udstilling i Borum Forsamlingshus.

2018
Endnu et gennembrud for cykelsti mellem Borum og Viborgvej. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten vil alle støtte. Socialdemokratiet stiller konkret forslag i byrådet i Århus. Kun SF går imod. Finansieringen skal ske samtidig med en udvidelse af Viborgvej.

2018
To veje skal privatiseres. Beboerne på Borum Møllevej og på Langelinie fra nr. 55 og 64 får officielt varsel fra kommunen om, at de om fire år må forvente at overtage vedligeholdelsen.

2018
Ikke kun Borum Fri Festival (se 2013) laver nu musik i Kringlen. Borum Menighedsråd gennemfører sin første sommerkoncert, der bliver en stor succes.

2018
Region Midtjylland beslutter at nedlægge den regionale busrute 112, Silkeborg-Sorring-Borum-Århus, der har eksisteret siden 1937. De berørte landsbyer samarbejder om at påvirke de tre kommuner til at lappe på skaden.

2018
Borum Grønt lukker ved årsskiftet 2018/2019. Efterspørgslen er blevet for ringe.

2019
En bemærkelsesværdig renovering afsluttes af det gamle bindingsværkshus på Langelinie 39 i Borum. Samme år nedrives husmandsstederne Langelinie 57 og Langelinie 78, hvorefter der bygges moderne parcelhuse på de to steder.

2019
Linje 112, busruten Silkeborg-Sorring-Borum-Århus, lukker definitivt 30. juni. Den erstattes af en sølle rute med endestationer i Voel og Tilst. Skabt til at blive nedlagt, hvilket sker i 2021.

2019
True Skov breder sig yderligere mod Lyngby. Naturstyrelsen investerer i jorden fra Ohlsens gård i Yderup og Lyngby Østergårds jord mellem jernbanen og vejen. Noget plantes til med skov, mens andet selv skal gro til. Miljøminister Lea Wermelin (S) planter et æbletræ på bakketoppen mellem Lyngby By og søen.

2019
Nu kan man spille bordtennis i Borum Forsamlingshus på bestemte tidspunkter. Huset har indkøbt to bordtennisborde. Interessen viser sig dog yderst beskeden.

2019
BMS-kraner fylder op midt i Lyngby. Endnu en gang må tagrytteren (spiret) på Lyngby Kirke en tur ned på jorden og tilbage efter en større reparation.

2020
To private indstiller Borum til Region Midtjyllands landsbypris og vil bruge en eventuel præmie til et “lille kulturhus”. Ansøgningen udgår i første runde. Senere samme år tegner arkitektstuderende videre på kulturhuset, der efter tanken skal udføres på adressen Langelinie 47.

2020
Corona-pandemien lukker Danmark. Alt lokalt fællesskab i forsamlingshuset, sognegården og kirkerne ophører og erstattes kun ufuldstændigt af virtuelle aktiviteter. Generalforsamlingen i Borum Borgerforening 11. marts når lige at blive afholdt inden lukningen og bliver den tammeste i mands minde. Kun 18 deltager, og de sidder spredt i hele salen i forsamlingshuset, inden de haster hjem. Få dage senere ville samme møde have været ulovligt. Regering og folketing vedtager en lang række restriktioner for at bremse smitten under slagordet “Vi skal stå sammen ved at holde afstand”.

2020
Opstillingsmødet til Borum Menighedsråd får – uventet for det siddende råd – et langt større omfang end normalt og gennemføres, mens corona-epidemien midlertidigt standser op. 37 borgere, hvoraf 36 medlemmer af folkekirken, deltager i valghandlingen i Borum Forsamlingshus. Den sender hidtidig formand Knud Mathiesen ned på listens sidsteplads ved et regulært kampvalg. Ny formand bliver Ida Strand Monrad. Det nye råd skal sidde i perioden til 2024.

2020
Banedanmark river den gamle markvejsbro over jernbanen ned bag Lyngby Østergård. Ved fællesrådets indsats bliver den samme vinter erstattet med en stibro, der indvies af Lyngby Beboerforening i maj. Broen vil forbinde to dele af True Skoe og giver blandt andet let adgang til en ny attraktion: Koglen, et shelter i en nyetableret lysning i tæt skov, er skabt af Samuel Mydtland, Tingvad, og vækker opsigt.

2020
Vejdirektoratet giver fællesrådet medhold i, at der skal anlægges en stiforbindelse på tværs af E45 i forbindelse med en udvidelse af motorvejen til 6 spor. Der skal også anlægges en tiltrængt støjvold ved Lyngby, siger vvm-rapporten.

2020
Borums Bedste Brass Band – Nikolai Bøgelund, Kamille Bøgelund og Jesper Busk Sørensen – underholder lillejuleaftensdag med kendte julesange rundt om i Borum. Det er blot ét tilbud af 24 publiceret i en trykt julekalender for Borum. Det hele gentages i 2021 med menighedsrådet som arrangør.

2021
Corona-epidemien slipper fra udgangen af maj langsomt sit tag for en periode, og det bliver muligt at gennemføre arrangementer, hvor deltagerne enten er vaccinerede (de ældste) eller har en negativ test. Lokalhistorisk Arkiv gennemfører to byvandringer i Borum. Folkekirken afprøver med succes en utraditionel pinsefest: gudstjeneste med bankospil og flamenco-teater. I september hæves de sidste restriktioner. Fællesspisningerne genoptages i både Borum og Lyngby. I december hærger sygdommen dog på ny. Tredje bølge bliver værre end de foregående. Alt indendørs aflyses indtil marts 2022.

2021
Sognebladet får et facelift. En nyansat kommunikationsmedarbejder skal nu være mellemled mellem kirkerne og borgerne. De frivillige i redaktionen siger farvel. Det varer dog kun få numre, før bladet igen kommer tilbage til lokalsamfundet i en helt tredje form.

2022
Efter 33 år skete det: Anlæggelsen af cykel- og gangsti langs Borumvej gik i gang mellem Borum og Viborgvej. Skanderborg Kommune havde allerede gjort sig færdig med sin del, så der nu kom en sikker cykelrute Skjørring-Sjelle-Herskind-Borum-Århus. Herskind og Borum begyndte at råbe myndighederne op 20. august 1989. Indvielsen skete ved et arrangement med stor deltagelse 12. november 2022.

2022
En stor opgradering af jernbanen påvirker lokalsamfundet. Begge spor renoveres til højere hastigheder og el-drift. En vaklende bro fra 1935 over jernbanen rives ned ved Glamhøjvej/Rætebølvej/Selkærvej. Det samme sker på Gammel Viborgvej. Også disse (se 2020) var for lave til køreledninger. I Yderup falder et oprindeligt ledvogterhus, Lyngbygårdsvej 65. Det lå inden for den nye sikkerhedszone for eldrift.

2022-2023
Friluftsudvalget i Borum får en stor bevilling af Nordeafonden. For pengene anlægges bålhytte, tarzanbane og andet solidt træværk på marken bag Langelinie 62, hvor der i forvejen er boldbaner og køkkenhaver. Det får navnet Udgangspunktet, for anlægget er koblet sammen med tre afmærkede “spor i landskabet”, vandrestier, mellem Borum By og Lyngbygård Ådal. Det hele indvies på en smuk majdag i 2023.

2023
Fastelavnssoldaternes sessions-myndighed indfører for første gang kvindelig værnepligt i Borum.  Resultatet bliver, at seks piger og fem drenge “går soldat”. Vilhelm var konge, og Sanna blev den første kronprinsesse nogensinde.

2023
Peter Poulsen: Bogen om Borum udkommer efter mange års arbejde 23. september. Der er stort fremmøde til udgivelses-receptionen, og salget går en del over forventning, også på en webshop, der stadig sælger den: Werkshop.dk Økonomisk er det to parter, der står bag: Støtteforeningen for Lokalhistorisk Arkiv og Østjysk Hjemstavnsforenings forlag.

2024
Efter en ekstremt våd vinter stiger vandet i Borum Stormose med to meter. Det viser sig, at afløbet gennem Borum Bæk er stoppet til, og det volder Borum Østergård A/S store problemer at udbedre de ødelagte rør over markerne. En sø på 21 hektar danner sig. Den oversvømmer både skov, mark og den nye cykelsti langs Borumvej. Oversvømmelsen varer fra de første dage i februar

-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu