1540 til 1796


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu

1540
Lyngbygård nævnes første gang i en skriftlig kilde som Liungbygaard. Den har tidligere hedder Lyngby Søndergård.

1579
Kronen sælger Lyngbygård (og dermed blandt andet hele Lyngby Sogn) til privat eje, hvilket herregården har været uafbrudt siden. I de første små 100 år er de tre første ejere alle kvinder: Amalie Skram, Marie Henriksdatter Below og Ida Daae.

Ca. 1580
Lyngbygård oprettes som hovedgård, og dermed udskilles fem gårde fra det øvrige Lyngby. Den dag i dag består sognet af hele tre ejerlav: Yderup, Lyngby By og Lyngbygård.

1604
Herredsfoged Anders Pedersen og hustru Barbara Nielsdatter, Borum, skænker en flot udskåret prædikestol til Borum Kirke. Den kan ses den dag i dag. Også en del andet inventar er gaver fra den velstående gårdejer i Bækgården i Borum. Teksten på prædikestolen er en af de ældst bevarede i sognet.

1649
Sognepræst Jesper Andersen Bogense myrdes i Borum Præstegård. Morderen er en søn af den tidligere præst og bror til hr. Jesper, nemlig Hans Piersen (Pedersen). Både  bror Niels Piersen og søster, præstefrue Kirsten Piersdatter er til stede inde i huset, mens deres bror udenfor stikker sin kårde i sognepræsten. Framlev Herredsting og Viborg Landsting indleder sagsbehandling, men morderen er væk. Han har straks ladet sig køre væk fra Borum af en lokal vognmand.

1651
Præstemorderen Hans Piersen, der i to år har opholdt sig i Varberg i Halland, afsløres i ny kriminalitet. Hos familien Kjeldsen, hvor han bor, har han forgiftet adskillige med arsenik skjult i en skål øllebrød. To af ofrene dør. Først da man indhenter oplysninger om borummerens fortid, bliver han indsat i fæstningen. Der følger nu behandlinger ved retsinstanser i Varberg, Halmstad og Jönköping. Göta Hovrätt dømmer Hans Piersen til udvisning af Sverige eller omgående henrettelse.

1660
Enevælden indføres.

1683
Borum Sogns jorder opmåles første gang.

1686
Johan Arentsen Anthalt erhverver Lyngbygård. Slægten Anthalt beholder herregården i 160 år til 1826, den hidtil længste periode i én slægts eje. I hele perioden ejer godsejeren tillige Lyngby Kirke og i størstedelen også Borum Kirke såvel som flere andre kirker.

1688
Matriklen oplyser, at Borum består af 15 gårde, 3 huse og 1 vandmølle.

1705
Hans Marcussen Wonsel (1675-1747)  indsættes som sognepræst. Han holder lige til 1747 og bliver den længst siddende i Borum-Lyngby. I mange år er Wonsel tillige provst for Framlev Herred. I sin alderdom suppleres han af en kapellan Worsøe, der senere bliver stiftsprovst i Viborg.

1721
I en kongelig instruks bestemmes det, at der skal opføres en rytterskole i Borum. Intet tyder dog på, at det rent faktisk sker. Borum ender også lige akkurat uden for Skanderborg Rytterdistrikt, der bliver oprettet på samme tid.

1755
Den ældste del af Lyngbygårds nuværende hovedbygning opføres.

1769
Folketælling viser, at Borum Sogn har 231 indbyggere.

1775
Den største del af Lyngbygårds nuværende hovedbygning opføres. Ligesom den 20 år ældre del står den oven på en høj kælder, der kan dateres til omkring 1570.

1781
Udskiftning af jorden i Yderup By, Brabrand Sogn. Opgaven er overskuelig. Der er kun fire gårde i Yderup. Først 30 år senere flyttes Yderup til Lyngby Sogn.

1793
Udskiftning af jorden i Lyngby By, Lyngby Sogn. Af de seks gårde flytter kun én ud, nemlig matr. nr. 4, Amhøjgården. Den ligger fortsat på Selkærvej 8.

1796
Udskiftning af jorden i Borum Sogn. Kun én gård flytter ud, nemlig matrikel nr. 6, der bliver til Tanholm, nu Stillingvej 219.

KLIK på årstalsgrupperne her på siden og følg lokalhistorien i Borum-Lyngby op igennem tiden.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu