1928 til 1947


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu

1928
Borum Forsamlingshus I/S åbner. Huset, der ejes af en stor del af sognets indbyggere, afløser mødelokalet hos bageren, Byvej 14, og Staacks Lokale, Langelinie 62, som mødested.

1930
Anders Nielsen Mosegaard, Langelinie 75, køber en 20 personers NAG og åbner en rutebilrute fra Borum over Framlev til Århus.

1935
Hammelbanen (Aarhus Hammel Thorsø Jernbane) overtager rutebilruten Århus-Skivholme.

1936
Jernbanens andet spor gennem Lyngby Sogn åbnes. Dobbeltsporet Århus-Randers er ligesom mange andre store anlægsprojekter i 1930’erne udført som beskæftigelsesarbejde. Projektet indeholder bl. a. en bro over banen for vejen mellem Lyngby og Brabrand. Søgården får en tunnel til sine marker og Lyngby Østergård en markvejsbro.

1939
Hammelbanen overtager rutebilruten Århus-Borum af Anders Moesgaard. Sammen med den tidligere overtagne rute Århus-Skivholme bliver det en rute fra Århus via Framlev, Labing, Borum og Skivholme til Voldby og Hammel. Anden Verdenskrigs forhold med mangel på blandt andet brændstof og gummi sætter dog i en periode en stopper for kørslen.

1940
Danmark besættes af tyske soldater. En linje ved Lyngbygård Å er planlagt som en forsvarsstilling i tilfælde af angreb på Jylland sydfra, men militæret har ikke materiel mulighed for at gennemføre planen, og der gives ret hurtigt ordre til at opgive modstanden. Under hele besættelsen indkvarteres tyske soldater på flere gårde i området.

1941
Film om Borum optages af ukendt fotograf. Den vises i forsamlingshuset og opbevares siden på et loft hos købmand Juel Kjær, Byvej 16. Først mange år senere kommer den i stærkt beskadiget stand til veje på ny, stumperne af 16 mm-filmen repareres og sikkerhedskopieres af Lokalhistorisk Arkiv.

1940-42
En større omlægning gennemføres af Langelinie og hjørnet ved Bysvinget i Borum. Engen Brundsving bliver fyldt op. Huset Lybæksminde rives ned. Bækken lægges i rør. Langelinie hæves og bliver gjort bredere. På sydsiden graves vejen ind i terrænet, og den overskydende jord anbringes på nordsiden. Nogle ejendomme som f.eks. nr. 60 og 62 kommer dermed til at ligge på toppen af en skrænt, og andre som f.eks. nr. 53, 39 og 37 kommer til at ligger lavt. Borum-Lyngby Kommune gennemfører anlægget som beskæftigelsesarbejde, bl.a. for at begrænse anvisninger af arbejde i Nazityskland.


1942
I en vanskelig tid indsættes Orla Møller (1916-1979) som sognepræst. Han holder kun i fire år i Borum-Lyngby, men bliver senere landskendt som socialdemokratisk folketingsmedlem i 13 år fra 1964, kirkeminister 1966-68, politisk ordfører 1971-73, forsvarsminister 1973 og forsvars- og justitsminister 1975-77. Som noget uhørt for en (tidligere) præst vælger han i 1977 at lade sig skille fra Minna Møller og gifter sig et år før sin død med Winnie Russel.

1944-45
Modstandsbevægelsen er godt organiseret i Borum-Lyngby. Med udgangspunkt i præsteboligen og med pastor Orla Møller som den samlende skikkelse gennemføres blandt andet sabotager af jernbanen og af en militær telefoncentral i Lading. Sidstnævnte fører til kamp med én dræbt og flere sårede. Efterfølgende arresteres og tortureres et medlem af gruppen, Niels Grauengaard.

1945
Marie Bønløkke, enke efter den netop afdøde forvalter på Jernit ved Hammel, køber Lyngbygård. Slægten viderefører foreløbig ejerskabet i fjerde generation.

1947
Hammelbanen køber en 26 pladsers engelsk-fremstillet Austin-rutebil og sætter den ind på en ny rute Silkeborg-Sorring-Borum-Århus – stort set samme rute som nutidens linje 112.

KLIK på årstalsgrupperne her på siden og følg lokalhistorien i Borum-Lyngby op igennem tiden.


-1350 til 0  0 til 1540  1540 til 1796  1796 til 1864  1864 til 1903  1903 til 1928  1928 til 1947  1947 til 1970  1970 til 1985  1985 til 1998  1998 til 2015  2016 til nu