Kollektivernes tid

Købmandsgården så slemt kedelig ud i 1980'erne. Men indenfor ...I 1970’erne gik en bølge hen over de større byer og visse landdistrikter. Unge fandt sammen og dannede kollektiver.

Rygterne om, hvad der foregår i sådan ét, overgik ofte langt realiteterne, og det var vist også godt det samme.

I Borum-Lyngby opstod Købmandsgården på Borum Byvej 16 som ét af de første i landet og var oprindelig en slags filial af storkollektivet på Toustrup Mark en halv snes kilometer længere mod vest.

Toushøj på Langelinie 69 og Glamhøjgården, Glamhøjvej 2, kom til lidt senere.

Læs meget mere her:

3 kollektiver – Word

3 kollektiver – PDF