Købmandsgården

Købmandsgården er stadig i daglig tale betegnelsen for ejendommen på Borum Byvej 16. Her var ganske rigtigt også en af Borums købmandsforretninger indtil 1971, da Juel Kjær som den sidste i en lang række lukkede butikken. Tidligere havde der tillige været kro til 1911, og så sent som i 1940’erne havde købmandsgården også eget mølleri med en vindmølle på fløjen ud mod Bysvinget.

Kryb-i-Ly

Ifølge folketællingerne for 1901 og 1906 blev ejendommen Langelinie 79 dengang benævnt Kryb-i-Ly eller Krybily.

Det virker umiddelbart uforståeligt, hvorfor en solid, stout bondegård af de pæne blev kaldt sådan. Samme navn findes dog spredt ud over hele landet – mest kendt er nok Kryb i Ly Kro ved Taulov.

Gården Langelinie 79 lå oprindelig på det sted i Borum, der i dag har adressen Løkkediget 3, og denne ejendom rummer måske stadig træk af ejendommens opdeling. Gården flyttede ud – og dengang var det virkelig ud af byen i slutningen af 1800-tallet.

Gården havde de fleste af sine jorder syd for bygningerne ned mod Guldhøj og Tingvad.

I slutningen af 1970’erne blev de plantet til i form af en nyetableret frugtplantage, og den tænkte ingen i hvert fald på at kalde Kryb-i-Ly.

Langelinie Frugtplantage ved Aase og Torben Wiskum blev et større foretagende med kirsebær, hindbær, pluk-selv og meget andet, men den overlevede ikke længe efter afslutningen af den kolde krig, da den blev udkonkurreret af import fra blandt andet Polen til dumpingpriser.

Ejendommens jorder syd for omfartsvejen blev overtaget af Borum Østergård. De stejle dele ligger brak omgivet af det poppelhegn, der blev plantet ved etableringen af frugtplantagen.

Lægeboligen

Lægeboligen kaldes villaen Langelinie 71. Den fungerede som sådan indtil årsskiftet 2005/06, da Jesper Munch Lund lagde op efter 27 år som lokalområdets dygtige praktiserende læge. Den flotte villa er opført i 1898 af læge Götsche, den første egentlige læge i området. Han gav huset det gådefulde navn Ehem. Betydningen er gået tabt.

Lybæksminde

JanuarLybæksminde lå på cirka nuværende adresse Bysvinget 20, men det oprindelige hus lå betydeligt lavere i landskabet. Bækken løber i dag i rør under skellet mellem legepladsen og Bysvinget 20.
Det var et smukt beliggende, lille hus ved bækken i Borum. Nedbrudt ved vejomlægning og rørlægning af bækken 1941-42.
Navnet er vi sikre på, men oprindelsen har ingen i tide kunnet oplyse.
Borum Bæk blev tidligere kaldt Lybækken. Navnet kommer, tror August F. Schmidt (1952) af ly (på jysk: løj), der betyder kuldslået eller lunken.
Ordet minde eller mynde havde tidligere en betydning mere end i dag, nemlig en brink eller udmunding af et vandløb eller en fjord. I Århus hedder udmundingen af åen i havnen den dag i dag Mindet.
Hvis Lybækken i sin tid gik videre gennem en lille dam eller et gadekær ud for nuværende Langelinie 43-47, giver navnet mening. Intet er bevaret om et gadekær, men gamle kort åbner for muligheden.Billedet er fra måske cirka 1920. Mere her.

Lyngbygård

Lyngbygård ligger på adressen Lyngbygårdsvej 25-29. Den er områdets eneste herregård og har  eget ejerlav i Lyngby Sogn (de to andre er Yderup By og Lyngby By). Oprindeligt navn Lyngby Søndergård. I 1540 nævnes gården første gang i en skriftlig kilde Liungbygaard. Hovedbygningen fra 1755 og 1775 er fredet og er en af de ældste i området. Den er delvist bygget på en kælder fra 1570.  I 1876 blev tilføjet et tårn mod parken. Siden 1945 har Lyngbygård været i slægten Bønløkkes eje. I størstedelen af denne periode er den blevet drevet med planteavl og skovbrug og med forskellige specialafgrøder og andre indtægter. Arealet er på 326 hektar, der drives sammen med flere andre ejendomme. Fra 2007 udlejer herregården et betydeligt areal på en 30-årig kontrakt til Lyngbygård Golf Center A/S. Herregårdens eget site her.

Lyngbygård

Lyngbygard

Den fredede hovedbygning fotograferet i 2004.

Lyngbygård hed engang Lyngby Søndergaard, hvilket navn passer udmærket på gårdens tidligere jordtilliggender. Senere blev Lyngbygård den helt dominerende ejendom i Lyngby Sogn.

Første gang nævnt i 1540 som Liungbygaard. I Danske Atlas 1768 Lyngbyegaard Hovedgaard. Udgjorde omkring år 1800 en selvstændig matrikel i forbindelse med udskiftningen af det øvrige Lyngby.

2003-29-3-Folkeholdet-pa-Ly

Folkeholdet 1957

Til Lyngbygård hørte i tidligere tider store dele af Åby Sogn. I nyere tid har Lyngbygård ejet Labing Vandmølle i Framlev Sogn Indtil 1924 lå også 30 tønder landbrugsjord ved Tovsgård i Brabrand faktisk i Lyngby Sogn og betalte skat til Borum-Lyngby Kommune, idet de var godsejerens såkaldte enemærke. Arealet ligger i dag ved Edwin Rahrs Vej og er bebygget med Gellerupparken. Tovsgård rummer kontorer for Brabrand Boligforening.

Lægger fra 2008 desuden navn og jord til Lyngbygaard Golf.

Se Lyngbygård Gods’ eget site her.

Lyngholm

Lyngholm var navnet på et af de første husmandssteder på Borum Feldhede, nu Stillingvej 216.

I folketællingen i 1901 betegnes det som et boelsted. Det betyder omtrent det samme som husmandssted.

Mortensens gård

Mortensens gård ligger på Lyngbygårdsvej 61. Denne ene af de fire Yderup-gårde har ikke noget egentligt navn, men kaldes sådan efter en tidligere ejer. I 2015 kunne den lige så godt hedde Ohlsens gård. Erik Ohlsen driver reparationsværksted.

Møllegård

Møllegård ligger på nuværende adresse Skivholmevej 19. Indtil 1977 tilkørsel fra Borum Møllevej. Den har intet at gøre med Borum Vandmølle. Tidligere navn Katrinelyst. Navnet Møllegård kommer fra, at der inden ejendommens opførelse stod en hollandsk mølle på stedet. Møllen var opført af ejeren af Bækgården omkring 1870.