Kryb-i-Ly

Ifølge folketællingerne for 1901 og 1906 blev ejendommen Langelinie 79 dengang benævnt Kryb-i-Ly eller Krybily.

Det virker umiddelbart uforståeligt, hvorfor en solid, stout bondegård af de pæne blev kaldt sådan. Samme navn findes dog spredt ud over hele landet – mest kendt er nok Kryb i Ly Kro ved Taulov.

Gården Langelinie 79 lå oprindelig på det sted i Borum, der i dag har adressen Løkkediget 3, og denne ejendom rummer måske stadig træk af ejendommens opdeling. Gården flyttede ud – og dengang var det virkelig ud af byen i slutningen af 1800-tallet.

Gården havde de fleste af sine jorder syd for bygningerne ned mod Guldhøj og Tingvad.

I slutningen af 1970’erne blev de plantet til i form af en nyetableret frugtplantage, og den tænkte ingen i hvert fald på at kalde Kryb-i-Ly.

Langelinie Frugtplantage ved Aase og Torben Wiskum blev et større foretagende med kirsebær, hindbær, pluk-selv og meget andet, men den overlevede ikke længe efter afslutningen af den kolde krig, da den blev udkonkurreret af import fra blandt andet Polen til dumpingpriser.

Ejendommens jorder syd for omfartsvejen blev overtaget af Borum Østergård. De stejle dele ligger brak omgivet af det poppelhegn, der blev plantet ved etableringen af frugtplantagen.