Lyngbygård

Lyngbygard

Den fredede hovedbygning fotograferet i 2004.

Lyngbygård hed engang Lyngby Søndergaard, hvilket navn passer udmærket på gårdens tidligere jordtilliggender. Senere blev Lyngbygård den helt dominerende ejendom i Lyngby Sogn.

Første gang nævnt i 1540 som Liungbygaard. I Danske Atlas 1768 Lyngbyegaard Hovedgaard. Udgjorde omkring år 1800 en selvstændig matrikel i forbindelse med udskiftningen af det øvrige Lyngby.

2003-29-3-Folkeholdet-pa-Ly

Folkeholdet 1957

Til Lyngbygård hørte i tidligere tider store dele af Åby Sogn. I nyere tid har Lyngbygård ejet Labing Vandmølle i Framlev Sogn Indtil 1924 lå også 30 tønder landbrugsjord ved Tovsgård i Brabrand faktisk i Lyngby Sogn og betalte skat til Borum-Lyngby Kommune, idet de var godsejerens såkaldte enemærke. Arealet ligger i dag ved Edwin Rahrs Vej og er bebygget med Gellerupparken. Tovsgård rummer kontorer for Brabrand Boligforening.

Lægger fra 2008 desuden navn og jord til Lyngbygaard Golf.

Se Lyngbygård Gods’ eget site her.