Lybæksminde

JanuarLybæksminde lå på cirka nuværende adresse Bysvinget 20, men det oprindelige hus lå betydeligt lavere i landskabet. Bækken løber i dag i rør under skellet mellem legepladsen og Bysvinget 20.
Det var et smukt beliggende, lille hus ved bækken i Borum. Nedbrudt ved vejomlægning og rørlægning af bækken 1941-42.
Navnet er vi sikre på, men oprindelsen har ingen i tide kunnet oplyse.
Borum Bæk blev tidligere kaldt Lybækken. Navnet kommer, tror August F. Schmidt (1952) af ly (på jysk: løj), der betyder kuldslået eller lunken.
Ordet minde eller mynde havde tidligere en betydning mere end i dag, nemlig en brink eller udmunding af et vandløb eller en fjord. I Århus hedder udmundingen af åen i havnen den dag i dag Mindet.
Hvis Lybækken i sin tid gik videre gennem en lille dam eller et gadekær ud for nuværende Langelinie 43-47, giver navnet mening. Intet er bevaret om et gadekær, men gamle kort åbner for muligheden.Billedet er fra måske cirka 1920. Mere her.