Bysvinget

Kaldtes oprindelig Skolegade, idet Borums to skoler lå her (Bysvinget nr. 16 og 18). Da skolerne i 1964 blev nedlagt, og de små landkommuner samtidig blev bedt om at indføre officielle adresser, besluttede Borum-Lyngby Sogneråd at kalde gaden med det næsten vinkelrette sving på midten Bysvinget. Navnet blev som ét af få i området opretholdt i 1971, da det ikke genfandtes andre steder i Århus Kommune.
Endnu tidligere betegnede sognerådet den i 1880 simpelthen som Nørregade.