Borum Mølle

Stuehuset på Borum Mølle under restaurering/genopførelse i 1981.

Stuehuset på Borum Mølle under restaurering/genopførelse i 1981.

Borum Mølle eller Borum Vandmølle har adressen Borum Møllevej 4.

Den er første gang omtalt i en skriftlig kilde i 1427 og er dermed næst efter kirken den første historisk påviselige ejendom i Borum.

Møllen var også i århundreder den eneste bebyggelse i Borum Sogn uden for selve landsbyen.

Den har givet navn til Borum Møllebæk, der løber fra Lading Sø til Lyngbygård Å. Ved Borum Mølle modtager den tilløb fra Storkesig Bæk og Borum Bæk, er løber sammen i slugten på vej ned mod vandmøllen.

I dag er den privat beboelse med et flot bindingsværk-stuehus, der blev totalrenoveret efter en brand i 1981. Selve mølleribygningen, der er opført i gule sten i 1800-tallet, står stadig ud til vejen. En bule i asfalten viser, hvor vandstrømmen løb igennem.

 

Borum Østergård

Borum Østergård ligger på Borumvej 105. Den er en af de oprindelige, store gårde i Borum og i dag langt den største.

Gården blev udflyttet i slutningen af 1800-tallet fra en placering ca. Langelinie 60. Samtidig blev den lagt sammen med jorden fra Fogsgård, Langelinie 62. I slutningen af 1900-tallet fulgte store sammenlægninger med bl.a. Borum Bækgård, Tandholm, Borumgård og Vindskovgård i Sabro, hvilket gør Borum Østergård A/S til den helt dominerende jordejer i Borum.

Allerede midt i 1900-tallet var gården temmelig stor. Den blev da ejet af proprietær Anker Knudsen, der i en længere periode var organisationsmand og medlem af blandt andet bestyrelsen for de jyske landboforeninger.

Siden blev gården ombygget til moderne kvæggård med løsdriftstald og som det foreløbig sidste ved Lis og Søren Brund til specialiseret produktion af smågrise fra 1992.

Borum Østergård Svineproduktion A/S er navnet på det produktionsselskab, der i aktieselskabsform driver en kolossal svinefarm med 1750 søer og deres afkom i de vidtstrakte staldbygninger.

Borum Vestergård

Borum Vestergård

er en af de oprindelige, store gårde i Borum. Den ligger på Skivholmevej 21 og drives som den eneste i vores område med malkekvæg.

Borum Vestergård lå opindelig på Borum Byvej 15-17, indtil den blev udflyttet til sin nuværende placering..

Borumgård

Borumgård ligger på Langelinie 59. Indtil omkring 1970 havde den også tilkørsel fra Bysvinget ad den gamle vej til skoven og mosen.

Som navnet antyder, har gården oprindelig været den centrale ejendom i byen. Ved udskiftningen lå den på Borum Byvej 16 (købmandsgården) og blev siden flyttet ud.

Ejendommens jord, der går for at være den mest frugtbare, tilhører i dag Borum Østergård.

Brundsving

Brundsving er et gammelt navn for huset Langelinie 53 og dets omgivelser. Der lå en lille eng langs bækken på det sted, hvor husene Langelinie 51 (træhuset) og Langelinie 49 (dyrlægens assistentbolig) siden blev bygget.  August F. Schmidt (1952) mener, at navnet faktisk hørte til vejen og kommer af “brun” eller “brønd”, som betyder noget i retning af et lavtliggende sted, der står under vand om vinteren. Langelinie og Bysvinget (en del af landevejen Viborg-Århus) hængte tidligere sammen i et sving, der netop passer til denne beskrivelse. I 1930erne  blev Bysvinget dog flyttet en smule mod vest og engen langs Langelinie fyldt op, samtidig med at vejen blev udvidet.

Centralen

Centralen kalder man stadigvæk huset på Borum Byvej 3. Her lå i nogle årtier indtil 1968 telefoncentralen Borum. I yderligere ca. 20 år var der offentlig mønttelefon i husets forgang. Den første telefoncentral i Borum lå dog i huset Langelinie 39.

Ehem

Ehem. Dette gådefulde navn gav den første egentlige læge i området, Götsche, sin nyopførte villa på  Langelinie 71. Den fungerede som lægebolig indtil årsskiftet 2005/06, da Jesper Munch Lund lagde op efter 27 år som lokalområdets dygtige praktiserende læge. Den flotte villa er opført i 1898.

Betydningen af navnet Ehem er gået tabt.

I visse latin-ordbøger ses dog følgende betydning: “Et udråb af glad overraskelse: nej se, se engang, ah! o.l.” Om dette har været Götsches mening, vides ikke.

Eybenhus

Eybenhus skal være et gammelt navn på husmandsstedet Langelinie 57. Oprindelsen skyldes ejeren i årene 1870-1906, politibetjent Chr. Eyben.

Bygningerne er opført i 1857. Ifølge lokalplanen er de bevaringsværdige.

Oprindelig hørte der kun et par tønder land til. De ligger op mod haverne på Bysvinget og Langelinie. Siden blev husmandsstedet udvidet betydeligt med et areal fra den daværende gård på Borumtoften 2  ved Træskobakken ned mod Maden.

Husmandsstedet blev revet ned i 2019.

Billedet her er fra oktober 2016:

img_6509