Brundsving

Brundsving er et gammelt navn for huset Langelinie 53 og dets omgivelser. Der lå en lille eng langs bækken på det sted, hvor husene Langelinie 51 (træhuset) og Langelinie 49 (dyrlægens assistentbolig) siden blev bygget.  August F. Schmidt (1952) mener, at navnet faktisk hørte til vejen og kommer af “brun” eller “brønd”, som betyder noget i retning af et lavtliggende sted, der står under vand om vinteren. Langelinie og Bysvinget (en del af landevejen Viborg-Århus) hængte tidligere sammen i et sving, der netop passer til denne beskrivelse. I 1930erne  blev Bysvinget dog flyttet en smule mod vest og engen langs Langelinie fyldt op, samtidig med at vejen blev udvidet.