Eybenhus

Eybenhus skal være et gammelt navn på husmandsstedet Langelinie 57. Oprindelsen skyldes ejeren i årene 1870-1906, politibetjent Chr. Eyben.

Bygningerne er opført i 1857. Ifølge lokalplanen er de bevaringsværdige.

Oprindelig hørte der kun et par tønder land til. De ligger op mod haverne på Bysvinget og Langelinie. Siden blev husmandsstedet udvidet betydeligt med et areal fra den daværende gård på Borumtoften 2  ved Træskobakken ned mod Maden.

Husmandsstedet blev revet ned i 2019.

Billedet her er fra oktober 2016:

img_6509