Kollektivernes tid

Købmandsgården så jævnt kedelig ud i 1970’erne og 1980’erne. Men indenfor!

I 1970’erne gik en bølge hen over de større byer, og snart skvulpede bølgen videre visse steder på landet. Unge fandt sammen og dannede kollektiver.

Rygterne om, hvad der foregår i sådan ét, overgik ofte langt realiteterne, og det var vist også godt det samme.

I Borum-Lyngby opstod Købmandsgården på Borum Byvej 16 som ét af de første kollektiver i landet. Oprindelig var det en slags filial af storkollektivet på Toustrup Mark en halv snes kilometer længere mod vest.

Toushøj på Langelinie 69 og Glamhøjgården, Glamhøjvej 2, kom til som kollektiver lidt senere.

Læs meget mere her:

3 kollektiver – Word

3 kollektiver – PDF