Her lå Borums første telefoncentral

Udsnit af Langelinie anno 1914.

Helt op i vores tid kaldes et bestemt hus i Borum for “Centralen”. Det er Borum Byvej 3, som ganske rigtigt var telefoncentral fra 1928 til 1968, hvorefter Jydsk Telefon Aktie-Selskab automatiserede, så at folk skulle til at vælge nummeret på en drejeskive, når de ønskede at ringe op i stedet for bare at sige det til telefonistinden, Grethe Udengaard. Der blev samtidig installeret en mønttelefon i forgangen til hendes private hjem (helt op til omkring 1980 var det ikke alle, der ejede en telefon).
Men Borums første telefoncentral lå her i “Aksel Vognmands hus”, Langelinie 39.
Huset kan vi let genkende ud for masten i forgrunden med de mange porcelænsklokker i fire etager. Det var dengang længere og bygget sammen med Langelinie 37, der også har en spændende historie.
Ud for midten af det lange hus ligger i dag en lille plads og en høj, brun trægarage, hvori nu afdøde Aksel Nielsen i årtier parkerede sin lille lastbil og i øvrigt stod og pudsede, malede og vedligeholdt køretøjet som et af Østjyllands fineste af sin art.
Huset vedligeholdt han lige så sirligt med opstreget bindingsværk i Århus-områdets tradition. Tove Nielsen, hans enke, boede i huset på Langelinie indtil 2017.
Telefonen kom til Borum i 1896 med læge Götsche og købmand Eistrup som de første abonnenter. Telefonbogen for 1914 – findes i Arkivet – viser i øvrigt, at enkelte af de gamle numre under Borum Central kunne genfindes op til i dag som de sidste cifre. Det gjaldt blandt andet lægen i Borum, der havde nummer 10, og Herskind Brugsforening, der havde nummer 4 (og nu 86954004).
Herskind? Ja, Borum var hele egnens centrum, og trådene fra centralen på Langelinie rakte langt ud. Blandt abonnenterne var: Mundelstrup Station, Geding Mejeri, Ristrup, Lyngbygård, Vedelslund og “Skivholme Telefonkonsortium”.