Jernbanen

Den østjyske Længdebane. Sådan bliver banen fra Padborg over Fredericia og Århus til Frederikshavn ofte kaldt. (Dette i modsætning til den tidligere vestjyske ditto fra Tønder over Esbjerg, Struer, Thisted og Fjerritslev).

Den ældste banestrækning i Nørrejylland er Århus-Langå-Randers, der blev åbnet i 1862, og det er den, der går igennem Lyngby Sogn.

Spor nummer to blev indviet i 1936. På viadukten i Yderup står der derfor forskelligt årstal på hver side. Det er i realiteten to viadukter indviet med nogle års mellemrum. Billedet her er taget fra viadukten over jernbanen i Lyngby. Det gamle ledvogterhus på Rætebølvej, sidste hus i Lyngby Sogn, kan skimtes til venstre.

Læs mere på Wikipedia