Gå ikke over sporet

Del af Yderup set mod nord omkring 1940.

I dag kan man ikke kraftigt nok advare mod at stille sig op og fotografere fra det sted, hvor dette billede blev taget. Her kører masser af tog mellem Århus og Nord-/Vestjylland, og det går hurtigt rundt i kurven gennem den mindste af de tre landsbyer i vores område.
Yderup menes ifølge navneforskeren Kr. Hald anlagt i torp-tiden (vikingetid) af en mand ved navn Ygge. Allerede 1315 var her fire helgårde – ganske som i dag.
Pedersminde og Bavnehøjgård ligger øst for banen og er flyttet ud, mens de to andre ses på billedet.
Den store gård med stuehuset t.h. er Yderupgård, Yderupvej 37, der 1891-1935 var ejet af den navnkundige sparekassedirektør Anton Jørgensen og indtil begyndelsen af 2000’erne af Lis og Søren Brund.
Mens Skov- og Naturstyrelsen nu overtog jorden til brug for bl.a. skovrejsning i området over mod True og Todderup, udvidede Brund svineproduktionen med Borum Østergård som hovedejendom. En del år senere overtog gårdejer Johannes Nielsen, Rohde, Yderupgård og påbegyndte en istandsætning af nogle af de mange bygninger og nedrivning af andre.
Yderupgård hed oprindelig Helledi efter en hellig kilde.
Gården til venstre er “Mortensens gård”, Lyngbygårdsvej 61. i dag har den hverken stråtag eller en lang portlænge. Den indehaves nu af Erik Ohlsen, der blandt andet driver reparationsværksted.
Over horisontlinjen anes Borum Vindhøj.
Hvor gammelt er billedet? Vi ved det ikke, men ret sikkert fra efter 1936, da banen fik dobbeltspor og blev flyttet lidt.

Jernbanen

Den østjyske Længdebane. Sådan bliver banen fra Padborg over Fredericia og Århus til Frederikshavn ofte kaldt. (Dette i modsætning til den tidligere vestjyske ditto fra Tønder over Esbjerg, Struer, Thisted og Fjerritslev).

Den ældste banestrækning i Nørrejylland er en del af denne længdebane. Århus-Langå-Randers, der blev åbnet allerede i 1862, og det er den, der går igennem Lyngby Sogn.

Spor nummer to blev indviet i 1936. På viadukten i Yderup står der derfor forskelligt årstal på hver side. Det er i realiteten to viadukter indviet med 21 års mellemrum. Billedet her er taget fra viadukten over jernbanen i Lyngby. Det gamle ledvogterhus på Rætebølvej på grænsen mellem Lyngby og Årslev Sogne kan skimtes til venstre.

Læs mere på Wikipedia