Glamhøjvej

GlamhojvejHøjdepunktet Glamhøj (56 m.o.h.) ligger s.ø. for Lyngby og har givet navnet. Det kan betyde noget i retning af udsigtspunkt, men kan også hentyde til forestillinger om en bjergmand, der lavede støj (gammel dansk: glam) i højen.

Glamhøjvej er nu officielt navn for den østlige landsbygade i Lyngby frem til T-krydset med Rosbjergvej og Selkærvej ved jernbaneviadukten.

Jernbanen

Den østjyske Længdebane. Sådan bliver banen fra Padborg over Fredericia og Århus til Frederikshavn ofte kaldt. (Dette i modsætning til den tidligere vestjyske ditto fra Tønder over Esbjerg, Struer, Thisted og Fjerritslev).

Den ældste banestrækning i Nørrejylland er en del af denne længdebane. Århus-Langå-Randers, der blev åbnet allerede i 1862, og det er den, der går igennem Lyngby Sogn.

Spor nummer to blev indviet i 1936. På viadukten i Yderup står der derfor forskelligt årstal på hver side. Det er i realiteten to viadukter indviet med 21 års mellemrum. Billedet her er taget fra viadukten over jernbanen i Lyngby. Det gamle ledvogterhus på Rætebølvej på grænsen mellem Lyngby og Årslev Sogne kan skimtes til venstre.

Læs mere på Wikipedia