Sankthansaften 2003

Flammerne slår lodret i vejret.

Flammerne slår lodret i vejret.

Bål, fællessang og pølser santkhansaften er en gammel tradition i Borum ligesom nok i de fleste andre landsbyer.

I nogle år havde traditionen dog været privatiseret, indtil Borum Borgerforening opstod i 1977 og efter få år begyndte med fælles bål for alle sognets indbyggere.

Stedet er skiftet lidt – både Borum Landevej og Borumtoften har været forsøgt – men i de fleste af årene blev bålet tændt på toften bag Borum Mølle. Den er som en stor lysning i skoven, så der er læ.

Men langt fra altid ly for regnen. Som bekendt regner det jo tit sankthansaften i Danmark.

Således også i 2003, hvor disse billeder blev taget.

I de senere år har sankthansbålet været holdt i Kringlen ved Lyngbygård Å.

Snobrød over en rende med gløder.

Snobrød over en rende med gløder.

Hurra, vi skal skilles

1960’erne og 1970’erne var en dårlig tid for kulturliv og fællesskab i lokalsamfundet. Men med starten af Lyngby Beboerforening i 1972 og Borum Borgerforening i 1977 kom der mere liv i landsbyerne.

Amatørteatret i Borum er et barn af borgerforeningen – i øvrigt ligesom sommerfesten, fællesspisningen, koret, filmklubben og i al beskedenhed Lokalhistorisk Arkiv.

Den første instruktør efter et par årtiers pause var tømrermester Børge Pedersen, Borum Byvej 1, efterfulgt af Karin Munkholm, Langelinie 53.

I 1988 fik dilettanterne første gang Niels Hansen, Langelinie 37, som instruktør, og det blev forestillingerne bestemt ikke ringere af. Her er Lone Hansen, Stillingvej 212, Ellinor Meilvang, Bysvinget 12, og Erling Tønnesen, Møllevejen 3, i fuld aktivitet i 1988, hvor stykket hed ”Hurra, vi skal skilles”.

Øverst skimtes forsamlingshusets gode eller i hvert fald gamle, nedsænkede loft. Det holdt fra november 1979 til maj 2009.

Telefonen på bordet så meget normal ud dengang.

Bestyrelsesmøde i den gamle borgerforening

MAJ-bestyrelsesmode-BBFBorum Borgerforening blev stiftet i maj 1977 efter et par velbesøgte borgermøder præget af stor entusiasme.
Borum havde ligget lidt i dvale efter chokket i 1970, da kommunen blev nedlagt, men snart havde praktisk taget alle indbyggere meldt sig ind i borgerforeningen, der da også havde et yderst enkelt formål, nemlig at skabe sammenhold i Borum Sogn og modvirke splid og klikedannelse.
Borgerforeningen skulle desuden stille krav til myndigheder og politikere. Bedre busforbindelser var det ønske, der startede det hele – og så at gøre “noget” for børnene.
Cykelstien til Sabro blev et af borgerforeningens første synlige resultater, og allerede i 1979 formulerede Borum et overordnet politisk ønske til kommunen om fremtiden for Borum Sogn: En vækst på 1-2 huse om året uden store nye boligområder.
Kontingentet skulle være lavt, at alle ville være med, og gennem arbejdsudvalg skulle flest muligt deles om opgaverne. Sådan opstod blandt andet amatørteatret, sommerfesten og lokalhistorisk arkiv, mens bestyrelsen især arbejdede med det udadvendte og den årlige høstfest. Vejviseren udkom førte gang 1978.
Her holder en af de første bestyrelser møde hos Lone Hansen, Stillingvej 212. F.v. Peter Poulsen, Børge Pedersen, Ole Mathiasen, Lone Hansen og Eline Hansen. Huset, som de sad i, blev i øvrigt siden revet ned og erstattet af et nyt.