Hurra, vi skal skilles

1960’erne og 1970’erne var en dårlig tid for kulturliv og fællesskab i lokalsamfundet. Men med starten af Lyngby Beboerforening i 1972 og Borum Borgerforening i 1977 kom der mere liv i landsbyerne.

Amatørteatret i Borum er et barn af borgerforeningen – i øvrigt ligesom sommerfesten, fællesspisningen, koret, filmklubben og i al beskedenhed Lokalhistorisk Arkiv.

Den første instruktør efter et par årtiers pause var tømrermester Børge Pedersen, Borum Byvej 1, efterfulgt af Karin Munkholm, Langelinie 53.

I 1988 fik dilettanterne første gang Niels Hansen, Langelinie 37, som instruktør, og det blev forestillingerne bestemt ikke ringere af. Her er Lone Hansen, Stillingvej 212, Ellinor Meilvang, Bysvinget 12, og Erling Tønnesen, Møllevejen 3, i fuld aktivitet i 1988, hvor stykket hed ”Hurra, vi skal skilles”.

Øverst skimtes forsamlingshusets gode eller i hvert fald gamle, nedsænkede loft. Det holdt fra november 1979 til maj 2009.

Telefonen på bordet så meget normal ud dengang.