Da forsamlingshuset endelig fik et ordentligt køkken

Fra venstre Henrik Søgaard, Lars Madsen, Carsten Nielsen og Søren Brøndum Madsen. Også flere andre dygtige folk var med til at skabe køkkenet. Foto: Peter Poulsen

I årevis havde Borum Forsamlingshus døjet med et efterhånden ret uhumsk køkken. Myndighederne havde forlængst kasseret køkkenet til madlavning, så ved alle private fester blev færdig mad bragt ind udefra.

Køkkenet – og i perioder også husets værter – spærrede effektivt for, at medlemmerne kunne komme til at bruge deres eget hus til alle formål, der indebar madlavning. For eksempel fællesspisning.

Kompliceret
Situationen var kompliceret, for lokalet udgjorde også værtens private køkken. Ud mod vejen havde værten desuden en lille stue, hvor der i perioder blev røget cigaretter på samlebånd. Under køkkenet lå en gammel viktualiekælder.

Hvordan skulle det nogensinde blive godt? Og hvor skulle pengene komme fra?

En ny og effektiv bestyrelse med Lars Madsen, Bysvinget 12, som formand fik gang i fremskridtet.

Muren mellem de to rum blev væltet. Kælderen fyldt op. Et helt nyt storkøkken med rustfrit inventar og fliser på væg og gulve blev bygget op. Imens stod hele salen fyldt med inventar.

Elsa Kristiansen, den daværende vært i forsamlingshuset, laver i 2002 en sidste kop kaffe i det gamle køkken. Døren i baggrunden ledte både ud til trappen op til lejligheden og til salen. Klik for større foto.

Del af en større plan
Et par år tidligere havde forreste del af huset fået nyt tag og vinduer. Det var første etape i en større renoveringsplan, der endte med toiletter og sal. Til flere af de andre arbejder blev der brugt betalte håndværkere. Men køkkenet udgjorde nok den vigtigste af alle ombygningerne. Nu blev det nemlig muligt at lave mad helt lovligt.

Med masser af frivillig arbejdskraft, hvoraf mange var kompetente folk med erfaring fra byggepladser, kom arbejdet i gang i efteråret 2002.

Borum Sammenspisning, begyndt 2004, blev et af de synlige resultater – startet af en arbejdsgruppe med folk fra både forsamlingshus og borgerforening.

Snart efter besluttede bestyrelsen, at det vist var i alles interesse, at tiden med fast vært eller værtspar i huset fik lov at løbe ud.

Spisepause i den lille sal. Fra venstre Verner Madsen, Lars Madsen, Elsa Kristiansen, Brian Pedersen og Henrik Søgaard.