Amatørerne rykker ind

august1-2005-23-3-eshoejvej-92-forbedret

Længst til venstre museumsinspektør Niels H. Andersen. Længst til højre arkæolog Milert Schultz. Nummer fire fra venstre er Peder Pedersen, Borum. Bemærk nummer tre fra venstre (ukendt), der tilsyneladende stillede op til gravearbejde i hvid skjorte med butterfly!

I 1988 kom tiden til nye udgravninger af den gamle kultplads Borum Eshøj.

Nu gjaldt det nogle af de mange nedpløjede gravhøje, og som noget nyt kaldte arkæologerne denne gang på amatørerne.

Mange engagerede voksne og endda en skoleklasse fra Sabro Korsvejskolen tog fat på at vriste 3200 år gamle hemmeligheder ud af jorden, og de fleste holdt ved, selv om det var hårdt.

august2-1990-12-2b-eshoejvej-92-0001-forbedret

Peder Pedersen (t.v.), der her deltager i en registrering, er direkte efterkommer af Palle Hansen, gårdejeren der reddede Borum Eshøj fra udslettelse.