Borum Eshøj

Udsnit af området: Bagest t.v. den fredede højrest af Borum Eshøj, i forgrunden rekonstrueret gravhøj med stolpemarkering af stenalderhus.

Udsnit af området: Bagest t.v. den fredede højrest af Borum Eshøj, i forgrunden rekonstrueret gravhøj med stolpemarkering af stenalderhus.

Borum Eshøj er på samme tid navn både på én bestemt, fredet gravhøj 104 m.o.h. og på et område, hvor der i oldtiden har ligget måske 40-50 gravhøje.

Borum Eshøj regnes for Nordeuropas vigtigste bronzealder-lokalitet.

Hele højdedraget mellem Skivholme, Lading, Sabro og Borum er af Kulturstyrelsen udlagt som kulturarvsområde, hvilket dog ikke forhindrer, at den i 2014 besluttede linjeføring for en motorvej til rute 26 gennemskærer den nordligste del heraf.

Den oprindelige størrelse af Borum Eshøj - her rekonstrueret grafisk af Moesgård Museum.

Den oprindelige størrelse af Borum Eshøj – her rekonstrueret grafisk af Moesgård Museum.

Den fredede oldtidshøj er kun en lille rest af den oprindelige Borum Eshøj, der var 35-40 meter i diameter og måske 10 meter høj. Den rummede tre velbevarede, påklædte lig, der blev fremdraget i 1875.

Oldtidspark

I området nord og nordvest for Højballegård, Eshøjvej 92, har arkæologer og lokale kræfter siden 1990’erne arbejdet på at etablere en oldtidspark.

Denne består foreløbig af et indkøbt areal, hvorpå ligger:

Den fredede gravhøj

3 overpløjede gravhøje, der er blevet undersøgt i dybden og derefter genskabt af jord

Genskabt stensætning omkring én af disse høje

Stolper til påvisning af fund af et hus fra stenalderen under en af disse tre høje

Et nybygget bronzealderhus, Eshøjhuset

Fra en mindre udgravning i 2011.

Fra en mindre udgravning i 2011.

Informationstavler

Parkeringsplads

Læs meget mere

Adskillige udstillinger, bøger og hjemmesider fortæller meget mere om Borum Eshøj. Et godt sted at begynde kan være på Moesgård Museum.

Specielt om den lokale kamp i Borum for at bevare Borum Eshøj allerede i 1800-tallet kan du læse artiklen Bissen, bonden og bronzealderen.