Dyrlægen i Bysvinget – elskværdig eller?

Dyrlæge J. Kjeldsen i Bysvinget 1908.

Dyrlæge J. Kjeldsen i Bysvinget 1908.

Dyrlæge Jens Kjeldsen (1865-1911) havde til huse i den store ejendom på Bysvinget 12-14. Her triller han omkring 1908 frem på gaden i et let, lille hestekøretøj kaldet en gig.

Kjeldsen var gårdmandssøn fra Vejlby, havde to uddannelser og blev i en nekrolog ved sin tidlige død beskrevet som “en overmaade elskværdig og jovial Mand, der sikkert kun havde Venner”. Han interesserede sig for politik, blev tilhænger af Det radikale Venstre og støttede en partiavis kaldet Jysk Morgenblad.

Det var forresten Jysk Morgenblad, der bragte de uforbeholdent positive ord ved hans død. En helt anden historie kunne man nogle år tidligere læse i Demokraten i 1904. Den handlede om mishandling af en tjenestepige og en dom for vold mod en karl.

Dyrlægeboligen omfattede dengang hele hjørneejendommen.

De to følgende dyrlæger, S. Vinther Christensen (1911-1938) og A. P. Rasmussen (1938-1980), var rene slidere. Da sidstnævnte i en alder af bare 28 år overtog den lokale praksis, flyttede han den til villaen Thoushøj, Langelinie 69, og fik efterhånden flere ansatte.

Der er altså hele to ejendomme i Borum, som med rette kan kaldes for ”den gamle dyrlægebolig”. Ja, faktisk tre. Bysvinget 12 blev nemlig skilt fra Bysvinget 14 i 1945.

Foruden en separat bolig i nabobygningen, nu Langelinie 69A, byggede Rasmussen også huset på Langelinie 49 – begge som medarbejderboliger for dyrlægeassistenter.