Gør gode tider bedre

Socialdemokratiets bestyrelse 1975. Foto: Mogens Nielsen, Demokraten.

I 1960’erne gik Danmarks (dengang) største parti, Socialdemokratiet, til valg på et slogan, der lød: ”Gør gode tider bedre”.

Her er vi i 1975, og tiderne er blevet bedre, som det blandt andet fremgår af det tidstypiske møblement med langluvet gulvtæppe, væg-rya, fjernsyn og møbler i teak og syret eg.

Arbejdsfolk i vores område organiserede sig i 1906 med en socialdemokratisk vælgerforening. 24-årige Jens Andersen, kaldet Jens Vægter, Borum, var blandt initiativtagerne og blev den første kasserer i foreningen for Skjoldelev-kredsen. Dengang var der virkelig fattigdom til. Som syv-årig blev Jens sendt ud at vogte gæs, har han fortalt i optagelser, der i dag findes i Nationalmuseet. Her beskriver han også, hvordan gårdmændene slog igen mod arbejdernes organisering. Personligt måtte han hver dag gå langt til fods for at få arbejde, og i 1909 flyttede han permanent til Århus.

Allerede i 1910 indgik foreninger for henholdsvis husmænd og tyende på egnen i øvrigt en alliance med Socialdemokratiet. Det skete ved et møde mellem i alt 22 foreninger fra den daværende Skjoldelev-valgkreds på Mundelstrup Kro.

I Borum-Lyngby holdt socialdemokraters og husmænds foreninger faktisk fælles arrangementer, lige indtil sidstnævnte blev nedlagt 12. januar 1977.

Socialdemokraternes bestyrelse på billedet udgør f.v. Leif Jørgensen, Borum, Aage Hansen, Borum, Sten Kirstein Nielsen, Lyngby, Peter Sørensen, Borum, og Preben Pedersen, Lyngby.