Borum Østergård

Borum Østergård ligger på Borumvej 105. Den er en af de oprindelige, store gårde i Borum og i dag langt den største.

Gården blev udflyttet i slutningen af 1800-tallet fra en placering ca. Langelinie 60. Samtidig blev den lagt sammen med jorden fra Fogsgård, Langelinie 62. I slutningen af 1900-tallet fulgte store sammenlægninger med bl.a. Borum Bækgård, Tandholm, Borumgård og Vindskovgård i Sabro, hvilket gør Borum Østergård A/S til den helt dominerende jordejer i Borum.

Allerede midt i 1900-tallet var gården temmelig stor. Den blev da ejet af proprietær Anker Knudsen, der i en længere periode var organisationsmand og medlem af blandt andet bestyrelsen for de jyske landboforeninger.

Siden blev gården ombygget til moderne kvæggård med løsdriftstald og som det foreløbig sidste ved Lis og Søren Brund til specialiseret produktion af smågrise fra 1992.

Borum Østergård Svineproduktion A/S er navnet på det produktionsselskab, der i aktieselskabsform driver en kolossal svinefarm med 1750 søer og deres afkom i de vidtstrakte staldbygninger.