Gårdene helt ude på den nye vang

Nyvangsgårdene set mod nordvest omkring 1950.

Nyvangsgårdene set mod nordvest omkring 1950.

For 150 år siden var der næsten ene hede og åben mark nord for Borum By. Kun pionererne på Tandholm oppe ved Vindskov kunne trives helt herude.

Men så i 1868 og 1870 blev disse to gårde udstykket fra den gamle tvillinggård Borum Byvej 18 og Bysvinget 1 inde i byen.

Man skal nok tænke sig, at folk i byen syntes, at det dog var meget langt ude at bo. Helt ude på ”den nye vang” (mark), hvor der var endnu mere mørkt og koldt om natten end inde i landsbyen.

I klar erindring stod nok, at egnens sidste ulv havde huseret netop heromkring. Ulven havde, skriver August F. Schmidt, haft held til at nedlægge en voksen hoppe, der forsvarede sit føl.

Begge gårde fik navnet ”Nyvangsgård”. Her ses de i deres velmagt i slutningen af 1940’erne. Stillingvej 222 (t.h.) på 35 tønder land kom først og havde ligesom Stillingvej 224 (t.v.) med 45 tønder land fire længer.

Nyvangsgårdene blev snart omgivet af flere mindre husmandssteder, men de to gårde fik langt over 100 år som klassiske familielandbrug. I de seneste år har den mere moderne landmand Henrik Winther dog overtaget begge og lagt jorden sammen med Borum Vestergård, Skivholmevej 21. En epoke, hvor ejendomme på 30-50 tønder land kunne give et godt udkomme til familien, er for længst forbi.

Også en stor del af bygningerne er fornyet fuldstændig i det 21. århundrede.

Endelig flyttede de ud

Åbenhøj, Skivholmevej 26, fotograferet i begyndelsen af 1900-tallet.

Åbenhøj, Skivholmevej 26, fotograferet i begyndelsen af 1900-tallet.

De store landboreformer omkring 1800 slog kun langsomt igennem.
I Borum blev jorden udskiftet i 1796, så hver gård fik sin jord samlet – så nogenlunde da.
Men der gik lang tid inden næste skridt, som kongen, Struensee, Reventlow og andre havde drømt om, kom til udførelse i Borum-Lyngby. Gårdmændene så nemlig ikke uden videre nogen grund til at flytte deres gårde ud af landsbyen.
Her er en af de første fra dengang, da der omsider gik hul på bylden.
Åbenhøj, Skivholmevej 26, blev grundlagt i 1876 som den største af nogle ejendomme, der blev oprettet på den måde, at en gård inde i byen samtidig blev nedlagt. Sidstnævnte gård var den, der lå på nuværende Borum Byvej 21-23-25.
Bygningerne på billedet er dog opført i 1908 i røde mursten og tækket med cementtagsten. Udbygningerne var bindingsværk med stråtag.
Siden er der sket en hel del. Traditionelt familielandbrug var Åbenhøj indtil 1985, da jorden blev overtaget af Kurt E. Pedersens planteskole. Siden er bygningerne ombygget og moderniseret til ukendelighed af adskillige forskellige ejere.