Så skal høsten i hus

aug-2009-5-9-lyngbygaardsvej-52Marken er mejet, negene bundet, og nu er høstvogn og folk klar til at køre høsten i hus på Lyngby Østergård, Lyngbygårdsvej 52.

På den gamle type landbrugsvogn med træhjul, bund og skrå sidefjæle kunne afstanden mellem forhjul og baghjul forlænges, når den skulle bruges som høstvogn.

Bemærk de spidse stykker træ i hvert hjørne. De var der for at holde på negene, der omhyggelig blev lagt oven på en flade, den såkaldte skrave, på cirka 2 gange 3,5 meter.

Læsset blev højt, og der skulle det rigtige håndelag til for at stakke op til fire traver (240 stk) bygneg, så hele herligheden ikke skred af, når hjulene ramte sten og huller på vejen hjem. Her er gårdejer Søren Fogsgaard (nummer 4 f.v.) omgivet af hjælpende naboer og ansatte, lige før slaget skal stå.

Ud fra personernes alder kan vi tidsfæste billedet til begyndelsen af 1940’erne.

Høsten fra hånden med børn og Ferguson

forsidenEngang var kornhøsten hårdt arbejde i ugevis for alle mand. I dag berører den kun nogle få.

På dette billede fra omkring 1955 er vi halvvejs i udviklingen fra håndkraft til mejetærsker. Efter tur var seglen, leen og den hestetrukne skårlægger blevet fortid. Ind på scenen kørte selvbinderen, det redskab vi ser her.

Gårdejer André Pedersen på Bækgården i Borum havde nu i mange år brugt selvbinder. En selvbinder høstede kornet og bandt aksene i neg. Tærsket blev de ikke, så der var stadig meget at gøre bagefter.

Oprindelig blev en selvbinder trukket af tre heste, og de skulle være stærke. Det motiv har vi flere eksempler på i arkivet. Men efter Anden Verdenskrig rullede traktorerne frem i massevis, og så begyndte det at gå lidt hurtigere frem over marken.

Bækgården fik sin første Ferguson-traktor i 1949. Model nummer to kom fire år senere og hed nu Massey Ferguson. Det er den, vi ser her med Borum By i baggrunden.

Børnene på 13 år deltog nok så stolt i arbejdet – vistnok på en måde, som Arbejdstilsynet ikke ville se på med milde øjne i dag. Det er Søren Højgaard på traktoren og Børge Pedersen på binderen.

2005-20-7-glamhoejvej-31Her et mere regulært høstbillede med selvbinder og tre heste. Jakob Jakobsen på Søgården, Glamhøjvej 31, Lyngby, er i gang med kornhøsten i slutningen af 1940erne.