Mit liv i og med Lyngby

Aase voksede op i Lyngby Skole - nu sognegård.
Aase voksede op på førstesalen af Lyngby Skole – nu sognegård.

Af Aase Suk

Fra 1949 til 1959

Jeg blev født i april 1949 i taglejligheden i den gamle lærerindelejlighed i Lyngby Skole. Vi boede der, fordi skolen ikke længere havde to lærere, men kun én, så lejligheden var blevet ledig.

Erindringsforfatteren i en alder af 10 år.

Erindringsforfatteren i en alder af 10 år.

Min familie bestod af far, Niels Peter Degn, min mor Karen og min bror Leif. Vi havde også en hund, Bonzo.

Far var chauffør i farfars vognmandsforretning. Mor var tildels hjemmegående, hun var dog medhjælp rundt omkring på gårdene med roehakning og i høsten med at binde neg og sætte sammen.

Hun hjalp også med hovedrengøring hos Fogsgaards, hvor hun, før hun blev gift, havde været tjenestepige og husbestyrerinde.

Min fødsel var en hjemmefødsel, som de fleste var dengang.

Der var som regel en kone fra byen, der hjalp jordemoderen med det praktiske. Ved min ankomst var det Andrea af Andreas’ (Lyngbygårdsvej  59), der hjalp til. Min mors ældre søster boede i Lyngby dengang, så hun måtte tage sig af min bror i et par dage.

Min farmor og farfar boede også i byen. Min farmor, som jeg husker svagt, da jeg kun var knap 5 år, da hun døde, var næsten altid sengeliggende. Hun havde overlevet den spanske syge i 1919, men kom sig aldrig helt.

Hun og min farfar havde mødt hinanden i Lyngby, og hun var ikke mere end 18 år, da de blev gift og fik min ældste faster i 1910. Endnu en pige blev født i 1912 og min far i 1914.

Da 1. Verdenskrig startede i 1914, blev min farfar indkaldt til militæret, og min farmor var så alene med tre små børn på 4, 2 og 0 år plus en lille ejendom med husdyr. De var meget fattige, har mine fastre fortalt.

Jeg voksede op i skolen, hvor jeg boede til 1969.

Jeg havde en tryg barndom, selv om pengene var små, og rammerne var spartanske. Vi havde i min tidlige barndom ikke rindende vand i køkkenet, men måtte hente det kolde vand i en hane i gangen nede ved hoveddøren. Der var brændekomfur til opvarmning af køkkenet og til at lave mad på. Der var en indbygget vandgryde til opvarmning af vand til opvask og lignende. I stuen var der en sort kakkelovn, der blev varmet op med træ og briketter. Vi havde elektrisk lys og en radio, ellers bestod stuemøblerne af et spisebord med fire stole, en skænk og et dækketøjsskab plus en divan med et slumretæppe over. Vi havde også et ur, som stod på skabet. Der var soveværelse, et kammer og et spisekammer. I gården var der wc (das). Bad foregik i en zinkbalje på køkkengulvet eller i vaskehuset, og det var ikke én gang om ugen, vi fik bad.

I Lyngby var der i 1953-54, hvor mine erindringer begynder, en købmandsforretning og om sommeren et ishus hos Tinne Hollesen (Lyngbygårdsvej 36), der også passede telefoncentralen. Vi havde rullende bager, ostemand, slagter, fiskemand, grønthandler og uldkræmmer. Bageren og slagteren kom én gang om ugen, oste-, fiske- og grønthandleren hver anden uge. Uldkræmmerne (der var to) kom et par gange om året hver.

Vi havde ikke køleskab eller fryser, men et isskab. Vi fik isblokke fra Vesterbro Mejeri, som blev slået i små stykker med en økse og kom op i en aflang zinkspand, der blev sat ned i isskabet, som var lavet af træ og beklædt med zinkplader indeni. Isskabet stod i spisekammeret. Jeg husker stadig lugten af kølig is og zink, det var en sommerlugt, for om vinteren var der så koldt i spisekammeret, at isskab var overflødigt. Der var af og til is på den indvendige side af vinduerne i lejligheden og nogle vintre frøs potteplanterne om natten inde i stuen.

Det var bedst at vente med at stå op, til mor havde tændt op i komfuret. Det gav en dejlig varme.

Der var ikke særlig fodkoldt, for der var også kakkelovn i skolestuen under vores lejlighed, hvor læreren fyrede op hver morgen ved 6-tiden på skoledage. Da vi også gik i skole om lørdagen, var det kun søndag, der ikke var varmet op i skolestuen.

Der var to skoleklasser, store klasse og bette klasse. Drenge og piger gik i samme klasse. Tre år i bette klasse og fire år i store klasse. Store klasse begyndte dagen kl 8 og gik hjem kl. 12, bette klasse fra 12.30 til 15 – altså seks dage om ugen. I store klasse startede dagen med Fadervor og morgensang. Der var kun én lærer ansat til alle elever, og om søndagen var han kirkesanger, så der var ikke megen fritid. Der var gudstjeneste hver søndag.

Min bror og jeg havde en nem skolevej. Det var ned ad trappen rundt om hjørnet, så var vi i skolegangen. Til højre var der toiletter med træk og slip, et til pigerne og et til drengene plus et pissoir. Der var også en håndvask med koldt vand. Det var luksus for os. Vi havde das i gården uden lys og ingen håndvask, men trods alt 00-toiletpapir.

De andre børn gik eller cyklede til skole. Der var langt fra Rummelihul til skolen, og det var op ad bakke. Cyklerne var gamle, tunge jernheste uden gear, og det var sommer som vinter, der skulle trampes i pedalerne.

Der var asfalteret vej gennem selve byen (ca. 500 meter). Resten var grusveje. Der var elmaster langs med vejene, men ingen gadebeslysning. Der var ikke mange, der havde bil i Lyngby i ’50erne, så skolevejen var barsk, men rimelig trafiksikker. Der var ingen vejnavne eller husnumre, så posten kendte alle. Hvis der kom nye til byen, kunne han spørge købmanden, hvor de var flyttet ind.

 

Undervisning

I skolen blev vi undervist i disse fag:

Bibelhistorie

I de små klasser hørte vi historierne fra Det gamle Testamente om David og Goliath, Jonas, der blev slugt af en hval, og om baby Moses, der blev sat ud i floden i en kurv flettet af siv og blev reddet fra døden af en prinsesse. Det var spændende.

Vores lærer, A. Hermansen, var en mester til at fortælle og læse historier.

Dansk

I 1. klasse fik vi udleveret et brunt, linieret kladdehæfte, hvor vi skulle skrive en hel side med hvert bogstav i alfabetet. Først alle de små bogstaver og så de store. Det kunne godt være rigtig kedeligt, for vi skulle både sidde stille og tie stille.

Vi skulle også lære at stave d-e-t det v-a-r var i-k-k-e ikke l-e-t let. Jeg troede, som nok andre børn også har troet, at jeg kunne læse fra første dag i skolen, men ak.

Regning

Var ikke mit bedste fag. Det kunne gå i skolen, hvor vi regnede med æbler og appelsiner, men senere, da det drejede sig om rumindhold og den slags, var jeg ikke helt med længere.

Geografi

Da verdenskortet blev rullet ned, gik det op for mig, at Danmark var et af verdens mindste lande. Det var ikke nogen rar oplevelse, men det hjalp lidt, da vi fik at vide, at Grønland også hørte med til os.

Vi havde, så vidt jeg husker, ikke så meget verdenshistorie og geografi før 4. klassetrin.

Sang

Vi sang meget i både betteklasse og storeklasse. Det var salmer og sange, der passede til årstiden, og historiske sange.

Gymnastik

Da vi havde samme lærer til alle fag, var gymnastik ikke det helt store. Vi havde en gymnastiksal, men ingen bademuligheder, så det var små lette fjedrehop på stedet om vinteren og rundbold udendørs om sommeren.

I store klasse var der hvert år eksamen med karakterer for de ældste børn. Der var en skolekommission, som sad og hørte på. Den bestod af præsten og nogle forældre. Det var den mest lydløse dag i hele året. Man kunne høre sit eget hjerte slå, og hænderne var våde af angstens sved.

 

Byens liv

Der var 13 huse i Lyngby inkl. skole, købmandsforretning og kirke. Der blev ikke bygget et eneste hus i Lyngby i 1950’erne.

Købmandsbutikken og arealet foran kirken var samlingssted for børn og unge. Der blev spillet bold, leget dåseleg, sjippet, og en enkelt nævekamp kunne også forekomme.

Lyngbygård var så afgjort den største arbejdsplads i sognet.

Det var almindeligt at se et hestekøretøj, men midt i 50’erne vandt traktorerne indpas i de fleste landbrug. Fra vinduet i vores stue kunne vi se jernbanen, hvor de sorte damplokomotiver kom kørende med en lang række vogne efter. Det var sjovt at stå og tælle, hvor mange der var. Toget kunne være rigtig langt, en slæber som det hed.

 

Mode og motion

En del af mit tøj var brugt, arvet efter min tre år ældre kusine. Jeg fik dog også lidt nyt hvert år.

Der var to hjemmesyersker i omegnen, Kirstine Meyer (Glamhøjvej 37) og Marie Kristensen (Lyngbygårdsvej 55). Marie var også frisør. Min mor fik syet tøj til hende og mig ved dem begge. Vi fik også kataloger fra Daells Varehus og Sommers Magasin.

Da jeg var fire år, begyndte min bror (ni år) og jeg at gå til dans hos danselærer Knud Jensen. Det foregik på Mundelstrup Kro i 50’erne og 60’erne. Jeg var, trods mine kun fire år, med fordi min mor skulle cykle ved siden af min bror, og der var ingen steder at anbringe mig imens (ingen børnehave), så jeg sad bagpå ved mor i en cykelstol af jern, som var monteret på bagagebæreren.

Mange børn og nogle voksne har klemt fingrene i den slags cykelstole, da de kunne virke som en smækfælde, når de blev klappet ned.

Der var en såkaldt frakkeskåner (et stykke voksdug) monteret over baghjulet på cyklen, så småbørn ikke kunne få benene i klemme i hjulet. Jeg lærte selv at cykle, da jeg var syv år og havde fået en brugt børnecykel, som min noget ældre fætter havde sat i stand og malet.

 

Fest og glæde

I skolen var der to fester om året, som vi glædede os til.

Det var fastelavnsballet og juletræsfesten. Vi havde vores helt egne soldaterdrenge, som gik rundt i hele sognet og samlede penge ind til fastelavnsballet ved at synge: ”Vi er raske Lyngby drenge” Mel: Vi er børn af sol og sommer.

Til festen var der levende musik og dans, sodavand og fastelavnsboller.

Til juletræsfesten var der dans og sanglege omkring juletræet. Lærer Hermansen læste en julehistorie, og så var der en godtepose til hvert barn. Det var en papirspose, for plastic kendte vi ikke.

Der var altid en appelsin og et æble i, der var også flødekarameller, chokolade og lakrids.

Det var to dejlige aftener.

 

Vi havde intet tv i mit hjem, men vi hørte radio. Far og mor skulle høre Pressens Radioavis hver dag. Der var også hørespil og ældre dansemusik en gang om ugen, somme tider dansede vi med hjemme i stuen.

For os børn var der en udsendelse, der hed Godnat til de Små med Inge Aasted og selvfølgelig Giro 413 om søndagen.

 

Kost og logi

Før jeg begyndte at gå i skole i 1956, sov jeg til kl. 10-11 stykker, så jeg fik mine otte timers søvn så godt og vel.

Jeg sov i en udtræksseng i soveværelset. Madrassen var stoppet med tang (ålegræs) og pude og dyne med dun og fjer fra høns, ænder og gæs. Om vinteren havde jeg en mursten, som var opvarmet i komfurovnen, i min seng. Den var pakket ind i en avis, så jeg ikke brændte fødderne på den. Da jeg stod sent op, spiste jeg ikke morgenmad, men havregryn med mælk og sukker til frokost. Om vinteren fik vi en Tunol-perle (D-vitamin) hver dag.

Vi fik varm mad om aftenen, da far jo ikke var hjemme om dagen. Aftensmaden blev serveret kl. 17.30 og bestod af forret og hovedret.

Forretten var gerne grød eller vælling lavet af ris, byggryn, rismel og mælk eller kærnemælk. Vandgrød med æblemos, tvebaksmælk og gul sagosuppe. Hovedretten bestod næsten altid af kartofler med kød. Det kunne være stegt flæsk, frikadeller, kødrand, boller i karry og medisterpølse. Der var også kålretter som stuvet hvidkål, kåldolmer, hvidkålssuppe med kogte ben. Grønkål og rosenkål fik vi også.

Lørdag var tit kødløs dag med pandekager og øllebrød, omelet eller æggekage.

Søndag var det mere hele stykker kød som koteletter, rullesteg, benløse fugle og stegt kylling med persillefyld. Der var ikke forret om søndagen, men dessert: frugtgrød, budding, svesker med flødeskum m.m.

 

Sundhed og omsorg

En gang om året havde vi besøg af en læge i skolen.

Vi fik foretaget en syns- og høreprøve, og vi blev også målt og vejet og efterset her og der. Vi blev vaccineret for kopper og difteritis m.m.

Jeg har haft det, der blev kaldt de almindelige børnesygdomme såsom mæslinger, skoldkopper, kighoste, røde hunde og fåresyge.

Mæslingerne var det værste. Jeg havde feber og sov i flere dage. Hvis vi var syge i høsttiden, blev der sendt bud til vores mormor. Hun blev enke, da hun var omkring 60 år, så hun boede hos os i 14 dage eller mere, når det var nødvendigt. Hun havde altid hæklenålen og garn med, og hun ville meget gerne læse for os. Det var dejligt at have hende på besøg.

En stor dag

I slutningen af 50’erne – den nøjagtige dato var 1. maj 1959 – var en stor dag for mig. Jeg fik mit største ønske opfyldt, en grammofon.

Jeg havde lavet en aftale med min far. Hvis jeg selv kunne spare 50 kr. sammen, ville han give mig resten. Jeg kunne lægge 50 øre til side om måneden. Min bror og jeg fik en krone i lommepenge for at hjælpe med opvask og borddækning, hente æg og skrælle kartofler, men næsten halvdelen af kronen gik til Anders And-bladet, som var uundværligt. Jeg fik somme tider lidt penge for at køre en tur med børn i barnevogn og se efter dem et par timer, men det battede ikke meget. Til min 10 års fødselsdag ønskede jeg mig penge, og det hjalp.

Når man havde fødselsdag, blev pigerne i klassen inviteret til sodavand og kage, og hver havde 2 kr. med. Efter fødselsdagen blev pengene talt op. Det var dog et større arbejde for en tiårig, da der både var 1-øre, 2-øre, 5-øre, 10-øre, 25-øre, 1-kroner og 2-kroner (som ogs blev kaldt en daler). 5 kroner var en seddel, ligesom også 10 kr. var af papir, men det vigtigste af alt, det magiske tal 50 var nået, HURRA.

Jeg måtte dog vente til 1. maj, hvor forretningerne havde længe åbent. Vi havde ingen bil, så far og jeg var med rutebilen til Aarhus. Frederiksgade var dengang radioforretningernes gade, og vi fandt en brugt rejsegrammofon, som jeg desværre ikke kan huske prisen på, men far måtte lægge en del penge. Jeg skulle jo også have grammofonplader til. Det var bl.a. årets danske grand prix-vinder med Raquel Rastenni, som sang Uh – jeg ville ønske jeg var dig, og på bagsiden den svenske vinder Augustin. Den plade ejer jeg endnu 54 år efter, men ikke grammofonen. Popmusikken var kommet til Danmark. Vi havde også hørt om en vis Elvis Presley, men det var i 60’erne, det store gennembrud kom, og denne beretning slutter i 1959. Fortsættelse følger måske.

Aase

 

Fastelavnssang

Mel: Vi er børn af sol og sommer

 

Vi er raske Lyngby drenge

vi har Dannebrog i favn

vi har alle ventet længe

på den kære fastenavn

men når dagen nu er kommen

og vi ret den fejre vil

vi opdager tom er lommen

mange penge skal der til

 

derfor kommer vi til eder

for at synge ved jer dør

at vi ej forgæves beder

ved vi jo fra året før

selv om benene er trætte

før det hen ad aften når

da bli’r sind og tanke lette

for vi ved det hjemad går

 

Vi for gaven vil jer takke

kom i aften til vor fest

vi om sagerne kan snakke

more os som vi kan bedst

når musikkens toner klinger

al vor træthed borte er

vi os rundt i dansen svinger

vi det unge Danmark er

 

 

Juletræsfest for mange mange år siden

Erindringer fra 1937 til 1947

http://www.borum-lyngby.dk/wp-content/uploads/2011/08/Holger-webstorrelse.jpg Af Holger Dalegaard

Vi har i julen 1997 været til juletræsfest med vores børnebørn Søren og Louise.

Det får mig til at berette om, hvordan min barndoms juletræsfest foregik, da jeg var barn i Borum. Da jeg er født i 1932, har jeg været til juletræsfest i årene 1937 til 1947, men mine søskende har deltaget til 1955.

To slags fester

Der blev holdt to juletræsfester i forsamlingshuset. Én som kaldtes Skolens

juletrae

eller Degnens juletræ, og én som søndagsskolen stod for. Det var to forskellige juletræsfester.

Søndagsskolen blev drevet af en flok med tilknytning til Indre Mission, hvorfor juletræsfesten også blev holdt i ly af kristendommen. Men alle kunne deltage i juletræsfesten, også de som ikke havde gået i søndagsskole, så de sidste gange før jul kom der pludselig flere i søndagsskole, fordi de gerne ville med til juletræet, og de kom ikke igen efter nytår. Der var dog flere, som gik i søndagsskole, selv om de ikke kom fra det, som kaldtes kristne hjem. For det var sjovt at gå i søndagsskole, og juletræsfesten var også fornøjelig for dem, som deltog.
Jeg var ikke med i søndagsskolen og vil kun skrive om skolens juletræ.

Læreren i spidsen

Skolens juletræsfest foregik på en helt anden måde. Her kom alle uanset religion eller status i lokalsamfundet. Som allerede nævnt var det skolen ved lærer Andersen, der stod for organisationen, så juletræsfesten blev afholdt, samt for hele gennemførelsen, sammen med en såkaldt juletræskomité.

Allerede i november fik nogle elever et brev med hjem til deres moder, fordi der skulle være møde i juletræskomitéen, der bestod af seks forskellige mødre, som blev valgt for en to-årig periode, tre nye hvert år. De afgående foreslog en ny, som skulle afløse dem, det fungerede ganske godt, da alle var interesseret i at der ikke opstod klikedannelser inden for juletræsfesten, som der godt kunne ses ved mange andre arrangementer i byen. Også lærerinden deltog i forberedelserne, men da vi tit skiftede lærerinde, var det ret forskelligt hvor aktivt de deltog, og derfor ikke satte deres præg på juletræsfesterne.

Komitéen arbejder

På mødet blev alt gennemgået under lærer Andersens ledelse, da han havde den erfaring, som var nødvendig for at få det til at fungere.

Først blev nogle af de største elever udvalgt til at gå rundt og tegne til juletræ, altså modtage tilmeldinger. Her var der altid rift om at få lov til at gå rundt, modsat når der skulle sælges “høstblomster” og lignende, men lærer Andersen forstod alligevel at finde dem, som havde vist velvilje hele året.

Hele sognet var delt i forskellige ruter, hvor man gik to og to forsynet med en liste, hvorpå man anførte, hvor mange børn og voksne der kom fra hvert hjem, og hvor meget man ville give til afholdelse af festen. Det var helt frit, hvor meget man kunne og ville give, uanset om man kom til festen eller ej. Det var dog karakteristisk, at man næsten altid gav et beløb, da man gerne ville støtte formålet.

Lokal musik

Nu var der overblik over, hvor mange der kom, især var det vigtigt hvor mange børn der kom, da der skulle købes ind til en godtepose, dette indkøb blev delt mellem de to store købmænd i byen. Også et stort juletræ blev bestilt, det var i mange år Kristian Møller (Stillingvej 224), der leverede en stor gran, men da hans træer blev for store, overtog André Pedersen (Byvej 12) denne leverance.

Der blev også bestilt musik til festen. På klaver spillede i mange år Julie Staach (Langelinie 62), som da hun boede i byen havde elever til klaverspil og spillede til fester, indtil hun blev gift med Aage Riishøj Hansen og flyttede til Røgen, men hun kom stadigvæk til Borum og spillede til juletræet.

Som medspiller havde hun Martin Rasmussen fra Herskind Central, der spillede på violin. Senere da Edith Sørensen (Langelinie 37) blev uddannet som pianistinde, overtog hun jobbet, til hun rejste fra byen.

Nu var der klar til festen, som blev holdt 4. eller 5. juledag, som det nu passede bedst. Om formiddagen mødtes komitéen for at pynte træet og lave godteposer. Først blev træet sat på fod, foden var et stort vognhjul, som blev brugt år efter år. Det var et stort træ at få rejst, da der dengang – som nu igen – ingen loft var over salen. Det var også svært at pynte så stort et træ, så det blev dem som kunne kravle op på trappestigen, der måtte udføre det. Andre tog sig af de nederste grene, og resten sørgede for at pakke godteposerne.

Trængsel i gangen

Når klokken blev 19, var det øjeblik kommet, da festen kunne begynde. Alle kom næsten på samme tid, flere som boede ude på markerne kom kørende i hestevogn og fik hesten staldet ind i en gård i byen. Far kørte os tit ned til festen og kørte hjem med hesten og gik så selv derned igen.

Jeg anslår, at der kom mindst 50 voksne og 80-100 børn både store og små.

Det var en frygtelig masse mennesker, der kom og skulle skifte tøj eller i hvert fald fodtøj, så der var trængsel i gangen og garderoben. Flere havde langt at gå eller køre for at komme ind til forsamlingshuset, så man måtte have varmt tøj og solidt fodtøj på såsom gummistøvler eller træskostøvler og så skifte til festtøj, når man kom frem.

Så kom vi ind i salen, hvor træet var tændt og næsten alle gik rundt om træet og sang julesalmer og julesange. Ikke som hjemme rundt om træet hånd i hånd. Her 4-5 ved siden af hinanden.

Ro under oplæsningen

Efter nogle salmer og sange læste lærer Andersen en julehistorie. Det var mærkeligt, at der altid var ro under oplæsningen. Alle hørte efter, han må have været en god oplæser, som forstod at finde en historie, som man gad lytte til. Efter endnu nogle sange startede et løb rundt om træet til sangen: Nu har vi jul igen. Den blev hurtigere og hurtigere, til sidst så hurtig at man kun hørte Jul og Påske. Nu var alle forpustede.

Nu blev træet sat hen i et hjørne af salen, og legene kunne begynde. Her var lærer Andersen igen den store organisator, der forstod at få alle børn med. Man legede: Tornerose, Bjørnen sover, Jeg gik mig over sø og land, og mange flere. Man morede sig gevaldig, der var flere voksne som deltog i legene, så der var til trængsel på gulvet. Også de, som så på, morede sig.

Til sidst havde Lærer Andersen en leg hvor han legede at han skød en raket af. Han tog sin lommekniv og rakte den op i luften medens han gav en hvislende lyd som børnene skulle efterligne, det blev der et vældigt hyl ud af. Jeg husker, at der et par gange kom besøg af en julemand og hans kone, som deltog i legene. Det var Anna og Carl Petersen fra vandmøllen og Karen og Oscar Annesen, der var udklædt som julemænd, det gav en særlig julestemning.

Godteposer og Richs

Efter legene blev der uddelt godteposer til børnene. Alle børn blev gennet ind i den lille sal og i døren mellem salene blev poserne delt ud, så der var ingen mulighed for at få en ekstra pose.

De unge, som var konfirmeret om foråret, måtte vente til sidst, de fik kun en pose hvis der var nok, men jeg husker ikke, at der ikke var nok. Under krigen var det ikke nemt at lave en pose, men her var købmændene meget velvillige med at finde lidt slik, sydfrugter måtte erstattes med æbler, men man var ikke så forvænte, så der var ingen sure miner.

Når poserne var fortæret, fik alle kaffe og brød i den lille sal i flere hold, børnene fik kakao eller sodavand, som der nu kunne skaffes. Under krigen var der ingen kaffe at få. Man måtte bruge kaffeerstatning godt spædet op med Richs, men det blev drukket alligevel, man var ikke vant til andet derhjemme.

Et samlingspunkt

Efter kaffen spillede musikken op til dans, hvor alle morede sig. Mødrene sad på bænkene og nød deres poder, og fædrene diskuterede i mindre grupper. Nogle fik sig et slag kort, det var der andre, som ikke syntes så godt om, men alle skulle jo være der.

Jeg husker at der en gang skete et mindre uheld under en juletræsfest. Forsamlingshuset havde den gang en balkon tværs over huset ved siden af salen. For at komme derop skulle man op ad en trappe. På balkonen sad nogle og kikkede på, hvad der skete nede i salen, og nogle børn morede sig med at lege deroppe. Af ukendte årsager faldt en dreng ned ad trappen og fik en ret stor flænge i sit baghoved, så han måtte på skadestuen for at få det syet sammen. Det gav en del uro, men han slap fra det uden mén.

Juletræsfesten var et samlingspunkt for hele sognet, som særlig tilflytterne syntes var helt enestående. Det skyldtes særlig lærer Andersen, som fra 1931 til skolen blev nedlagt i 1964 gjorde det store arbejde for at få det til at gå så godt, som det gjorde.

Efter skolens nedlæggelse gik juletræsfesten i stå i flere år, indtil Borgerforeningen tog den op igen, men det blev ikke det samme som før.

Vitten 24. februar 1999

Holger Dalegaard