I al sin enkelhed

Sendt som postkort.

Borum Skole, Bysvinget 16, blev opført i 1901, og den ser ikke ud til at være mange år gammel, da dette billede blev taget. Den flotte rødstensbygning står knivskarpt uden sløring af træer og buske som ved lidt ældre huse. Vejen til højre for stakittet var i skolens første år simpelthen hovedvejen mellem Viborg og Århus.

Skolen blev også kaldt “lærerindens skole” eller “forskolen”. For den afløste nemlig ikke den langt ældre bygning lige ved siden af, “lærerens skole” med den nutidige adresse Bysvinget 18a, nej den supplerede den, fordi de mange børn i Borum Sogn ikke kunne rummes i mindre end to bygninger.

Sådan fortsatte det lige indtil 1964, da alle tre skoler i Borum-Lyngby blev nedlagt.

Billedet er trykt som brevkort. Arkivets eksemplar blev sendt eller rettere afleveret uden frimærke til Frk. Asta Petersen, “Borumlund”, Mundelstrup. Borumlund var mejeriet. Asta var vist en datter af mejeribestyrer Petersen. Som afsender står “H.L.”, der nu nok var lærerinde Helga Laursen.