Opsyn med skolen

Skolekommissionen fotograferet i skarp sol foran Lyngby Skole.

Skolekommissionen fotograferet i skarp sol foran Lyngby Skole.

I dag skal alt evalueres og måles i folkeskolen, og ingen skolebestyrelse med respekt for sig selv forsømmer at skrive ord ned om vision, mission og målsætning. Det hele er meget fint og meget teoretisk.

Men også i gamle dage og længe før de store ord på Forældreintra førte lokalsamfundet opsyn med skolerne og sikrede sig, at børnene nåede de resultater, man dengang ønskede.

Præsten var den fødte formand for skolekommissionen, som kontrolorganet hed. Kommissionen er her på besøg i Lyngby Skole i 1932. De fire gæster er Peder Pallesen, Borum, Groes Andersen, pastor Jørgen Jensen og Rigmor Eriksen, Lyngby.

Der var skole i Lyngby til 1964. Derefter blev bygningen brugt som blandt andet ungdomsklub og kommunal kunstnerbolig. Den blev sognegård i 1998.