Et mindeskrift til væggen

2000-14-1-Selkarvej-8

Maren Jensens minde blev hængt op på Amhøjgård i Lyngby, Selkærvej 8.

“Født i True 1822. Kom til Amhøjgaard 1849 ved Giftermaal med for længst afdøde Gaardmand Anders Sørensen. I det Ægteskab blev hun Moder til 4 Børn, hvoraf 2 leve. Aar 1854 afgik hendes Ægtefælle ved Døden, og i 11 Aar levede hun gudhengiven sin Enkestand med sine Børn, til hun 1865 viedes til sin efterlevende mand, L. Eriksen, der nu dybt sørgende maa bære Tabet af hende.”
Dette og meget mere står skrevet på det sjældne mindeskrift, som i dag hænger i arkivet. Det er nogenlunde velbevaret – et par engle er dog faldet af.
Men hvad er et mindeskrift? Også kaldet et mindeblad eller en mindetavle. En skik som i dag nok forekommer meget underlig.
Forfatteren Johs. V. Jensen fortæller i en af sine himmerlandshistorier om “Skolelæreren som havde trykte og kolorerede Mindeblade med Steder in Blanko til Navn og Dato. Han kalligraferede Smedens Navn derpaa og det kom til at hænge i Glas og Ramme mellem Bjælkerne hjemme hos Enken”.
Videre fortæller Johs. V. Jensen: “Hvert Aar naar Frøerne kvækkede og der skulde saaes Havre, kom Bissekræmmeren fra Nürnberg med ny Forsyning af Mindeblade til Degnen. Det var ikke slaaet Fejl siden Kristian d. Ottendes Tronbestigelse 1839”.
En smuk skik med disse mindetavler, som vi kan se også har været i brug på vor egn i 1800-tallet.