Et lille hedehus, der ikke findes mere

Dette billede viser med tydelighed, at hvad der er dagligdag i dag, bliver historie i morgen.
Arkivet fotograferede de fleste huse og ejendomme i Borum i 1987-88. Et af dem var heldigvis Nielsine og Mikael Sørensens lille husmandssted, Stillingvej 211, på Borum Feldhede. Natten mellem 22. og 23. juni 1999 brændte huset ned til grunden.
Hermed gik et af de ældste huse på Feldheden tabt.
Det var bygget i 1874 omtrent samtidig med tre andre småejendomme her i det yderste af Borum Sogn.
En udskrift af Husmandskreditforeningen Aalborgs vurdering i 1910 fortæller, at N. C. A. Bjørn i 1908 købte det lille og næsten jordløse sted ved Randers-landevejen for 1500 kroner. Han lejede det ud for 108 kr. om året.
Allerede dengang var det 10 gange 14 alen store hus en blanding af bindingsværk og grundmur. Vedligeholdelsen var mådelig, kan man læse. Der var ingen brønd, står der, men med denne tilføjelse: Vand fås i et vældhul ved siden af huset.
I vores tid overtog Jesper Hyldgaard huset ved Nielsine Sørensens død og restaurerede det grundigt. Efter branden byggede Jesper, der nu driver Eshøj Murerforretning, et helt nyt hus på stedet – dog trukket lidt længere væk fra den støjende landevej.
Til højre for huset går vejen ind til Tanholm.

Skriv et svar