Lodsejervejen

Vindhoj

Lodsejervejen udgik fra Bysvinget og gik tværs over det åbne areal, der i dag er mark tilhørende Borum Østergård.

En af flere betegnelser for en meget gammel vej, der ca. 1980 blev endeligt nedlagt. Den gik parallelt med Langelinie fra Bysvinget over Borumgårds marker langs Borum Bæk til Vind Skov og Borum Stormose. Har sikkert haft andre betegnelser. Mosevejen menes at være hørt.