Gåsekrog

Dette navn står i folketællingen i 1901 som betegnelse for ejendommen matrikelnummer 17a. Det er Eshøjvej 95.
På tidspunktet boede her kun én person. Hun hed Mette Katrine Nielsen, var 66 år, enke og “lever af Landbrug”. Man kunne måske tro, at gåse-navnet haft noget med hende at gøre, men det er langt ældre.
Gaase-Krog nævnes allerede som stednavn i markbogen i 1683. Desværre fulgte der ikke noget kort med dengang.

Jensgård

Jensgård var navnet på en nu nedrevet gård på adressen Glamhøjvej 36 i Lyngby. Den var oprindelig udskilt af Damgården i 1860 og navngivet efter dennes ejer, Jens Sørensen. En senere Jens, der også ejede den, var Jens Jørgensen kaldet Champagne-Jens. Han kom fra Nordgården ved Brabrand og solgte den jord, som Gellerupparken, Nordgårdskolen, Nordgårdhallen m.m. blev bygget på.

Kildebækgård

Kildebækgård er navnet på gården på Lyngbygårdsvej 44. Den er en af de oprindelige helgårde i Lyngby. Første led i navnet blev tidligere udtalt Kjelbæk eller Kjaldbæk. Kialdbechs Marchen nævnes i markbogen fra 1683. Gården, matr. nr. 1a, kaldes også Kirkegård og var Borum-præsternes tilholdssted i anneks-sognet Lyngby.