Udvalgte historier fra arkivet

De kaldte den Bette Amhøw

De kaldte den Bette Amhøw

Med stuehuset vendt mod Lyngby ligger ejendommen ”Eriksminde”, Rætebølvej 24, i skellet mellem Årslev og Lyngby Sogne. Gården blev bygget fra 1904, og som det ses, blev det gjort flot. Nok noget af det nærmeste, vi her i området kommer på jugendstil eller skønvirke. Vi tror, at billedet må være t[...]
Kunst fra længst forgangne tider

Kunst fra længst forgangne tider

I vinteren 1975 blev der gjort en epokegørende opdagelse fra Middelalderen i Lyngby. Kirken var ved at blive restaureret. Kirkebænkene blev taget ned. En klump kalk faldt af. Og hvad var nu det, der pludselig kunne skimtes bag kalk og puds? Kirkeværge Gunnar Damgaard Nielsen, Glamhøjvej 30, fi[...]

Besøg arkivet

Besøg arkivet

Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne har åbent i sognegården, Lyngbygårdsvej 41, den sidste onsdag i hver måned kl. 19.30-22. Juli undtaget. Alle er velkomne til at besøge os. Vi hjælper gerne med at svare på spørgsmål og finde arkivalier frem. Der er offentlig adgang til det meste - do[...]
Bliv medlem for 20 kroner

Bliv medlem for 20 kroner

Lokalhistorisk Arkiv er taknemmelig for alle bidrag. Vi har også en støtteforening, som du kan blive medlem af for bare 20 kroner. Der er to muligheder for at melde sig ind eller forny et allerede eksisterende medlemskab: Brug gerne netbank og send kontingentet til støtteforeningens konto i[...]