Bager, købmand og benzintank

majStjerne Foto i Århus fremstillede dette postkort af Borum, og naturligt nok valgte de det klare centrum, som byen havde dengang.

Til højre kan man gå op til Thorvald Møllers bageri, Byvej 14. Bagved det ligger købmand Juel Kjærs store forretning, hvor tre børn står og snakker over cyklerne, og hvor man også kan købe benzin.

Til venstre skimter vi forrest forpladsen til mejeriet, så kommer mejeribestyrerens bolig, Byvej 11, og trappen op til forsamlingshuset. I baggrunden ligger Borum Højgård, Byvej 18, og ligner sig selv.

Mindestenen for genforeningen står i et lille anlæg med flagstang, og der er ikke en eneste bil at se.

Vi daterer billedet til cirka 1960. Blandt andet fordi fremspringet på købmandsgården med det efter datidens standard moderne butikslokale blev bygget omkring 1958.

En stille sommerdag i Borum

Man kan næsten se, hvordan Borum sov middagssøvn, da dette luftfoto blev taget på en varm sommerdag i 1950’erne. Ingen mennesker er at se. For øvrigt heller ingen biler.
Til gengæld står der røde køer på markerne. Sognefoged Alfred Jørgensens (Borum Landevej 6) RDM-besætning står blandt andet tøjret i baggrunden.
En mængde detaljer fortæller om udviklingen på godt og ondt siden da: Der er master til telefontråde og el langs vejene, og vejtræerne står tæt som en allé langs landevejen til Randers. Til gengæld mangler den snart 30 år gamle omfartsvej (Stillingvej), og man ser, hvordan Skivholmevej roligt følger terrænet nord og vest ud af byen, hvor den i dag ligger gravet ned i landskabet.
Men det var nu først og fremmest gården i forgrunden, Borum Højgård, fotografen gik efter. Billedet er let at tidsfæste, for gårdejer Marius Rasmussen havde netop sparet på forsikringspræmien ved at udskifte de sidste rester af stråtag med det splinternye eternit, der lyser op på bygningen med det flotte, opstregede bindingsværk. De to navnløse gårde – delvist bygget sammen – er givetvis blandt de ældste i Borum.
Frem til 1800-tallet var der også tvillinggårde mindste tre andre steder i byen: Omkring Langelinie 56-60, i Bysvinget 6-12 og lige over for Rasmussens omkring Byvejen 21-19.
Da billedet blev taget, fungerede den centralt beliggende gård i øvrigt som en hel legeplads. Hver aften samlede sig 20-25 børn og spillede rundbold. Når de legede fangeleg, tjente hønsehuset, der ses mod øst på gårdspladsen, som byens fængsel, har vi fået fortalt.
21.1.2012
pp