Borum

Borum Byvej

Navnet menes på grund af sin endelse at stamme fra omkring år 300-400 e. Kr. (folkevandringstiden) og er dermed blandt Danmarks ældste landsbynavne.

Det er først nedskrevet i 1326 som Bardhom. Siden har man forsøgt sig med Bordum, Bordom, Bordwm, Barthum, Borrum og Borumb.

Første del af ordet menes at være “barth”, der på gammelt dansk betyder rand eller kant (mod ådalene) eller måske snarere skæg (en skovbevokset bakkekam), og sidste del er som oldnordisk “heim”, hjem, det samme som bygd, gård eller landsby.

En forsigtig oversættelse lyder altså, at Borum betyder “vores hjem ved kanten”.