Borum Stormose

Stormosen med Vind Skov i baggrunden set mod nordvest. Døv/Døjmosen ligger i forlængelse heraf mod nord.

I dag hovedsagelig en sø. Sammen med “Døvmosen” (tidligere skrevet “Døjmosen”) udgør dette areal øst for Vindskov i Borum Sogn resterne af et område, der indtil slutningen af 1940’erne blev intensivt udnyttet til gravning af tørv. Tørvene blev brugt til opvarmning og i 1940’erne endog til elproduktion på Midtkraft i Århus.