Thovshøj

Thovshøj eller Tovshøj har måske mandsnavnet Toki som forled. En anden mulighed er ifølge August F. Schmidt, ordet togh eller toug, der betyder sandemænds vidnesbyrd.

Thovshøj var formentlig betegnelsen for en høj nær Draghøj på det højeste punkt af Langelinie i den østlige ende af Borum By.

Det var gårdejer Søren Jespersen, der i 1905 kaldte sit aftægtshus, den senere dyrlægebolig, Langelinie 69, for Thovshøj. 50 år senere havde alle glemt hvorfor, og det er derfor nødvendigt at tolke.

Yderupvej

Her hedder det Yderupvej til alle tre sider.

Yderupvej udgik indtil 1976-77 fra selve Borum By, hvor den skilte sig fra Langelinie ved nr. 81 og passerede tæt forbi Borum Østergård (senere tilbygget hen over vejforløbet).

I dag udgår Yderupvej fra Borumvej øst for Borum Østergård.

Navnet forekommer selvforklarende, men betegner i dag en Y-formet vej, der foruden at omfatte selve Yderup By fortsætter mod Mundelstrup og her igen støder til Borumvej ved Mundelstrupgård. Ret usædvanligt.