Borumvej

Navnet kan forekomme selvforklarende. Men ind til 1977 lå Borumvej dog kun i Fårup Sogn. Efter udretning og ombygning af den tidligere Langelinie og ny omfartsvej syd om Borum lod man vejnavnet fortsætte ikke blot til, men forbi, Borum frem til kommunegrænsen til Galten (nu Skanderborg Kommune).
Herfra genoptages navnet Langelinie.

Løkkediget

Lokkediget

Løkkediget er i dag navn på en lille vej i Borum. Men selve diget lå tidligere et lidt andet sted.

Oprindelig betegnelse for et dige, der indhegnede tofterne i Borum mod syd.

Der lå tidligere adskillige gårde side langs den sydlige side af Langelinie. Toft og mark blev på en del af strækningen mellem Lyngbyvejen og præstegårdslodden adskilt af Løkkediget. Diget blev i praksis fjernet ved anlæg af omfartsvej syd om Borum i 1975-1977.

Navnet er fra 1997 vendt tilbage som officielt vejnavn til en ny stikvej fra Langelinie ved nr. 52 i forbindelse med flere nybyggerier. Vejnavnet blev dengang foreslået af Vagn Jørgensen, Løkkediget 3, efter at det gamle Løkkediget var forsvundet.

“Løkker” kan ortografisk enten betyde en løkke, indhegning, eller evt. et område præget af huller (løkker, tysk: Löcher). Betydningen her er sikkert den første.

Der er derimod ikke tale om en løkke som i en galge (vejen Løkkediget er bestemt ikke, som en teori kunne høres i 2008, vejen op til galgebakken).

Udenforstående vil ofte skrive navnet som “Lykkediget”. Lige så forkert.

Thovshøj

Thovshøj eller Tovshøj har måske mandsnavnet Toki som forled. En anden mulighed er ifølge August F. Schmidt, ordet togh eller toug, der betyder sandemænds vidnesbyrd.

Thovshøj var formentlig betegnelsen for en høj nær Draghøj på det højeste punkt af Langelinie i den østlige ende af Borum By.

Det var gårdejer Søren Jespersen, der i 1905 kaldte sit aftægtshus, den senere dyrlægebolig, Langelinie 69, for Thovshøj. 50 år senere havde alle glemt hvorfor, og det er derfor nødvendigt at tolke.